فقر با ایران چه می‌کند؟

خط فقر متوسط کشوری در ایران از ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان برای یک خانواده چهارنفره در سال ۱۳۹۰ به دو میلیون تومان در سال ۹۸ رسیده است. خط فقر در تهران نیز از یک میلیون تومان در سال ۹۰ به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. بر اساس این گزارش نرخ فقر کشوری… ادامه خواندن فقر با ایران چه می‌کند؟