گزارش ها

قتل های ناموسی وخانوادگی در ایران

دوقتل دلخراش وتکان‌دهنده اخیرا در شمال ایراان جان دو دختر جوان را گرفت. ‏دختری ۱3 ساله با داس پدر سر بریده ‌شد و پیکر دختر دیگری در آتش تعصب و خشم برادر ‌سوخت. این قتل‌ها در کشور ما بخاطر جهل، نادانی و زن ‌ستیزی برگرفته ازقوانین وحشیانه وقر... ادامه متن

سیاسی

ویدیو

آخرین مطالب

یک ملت و یک پرچم

یک ملت و یک پرچم

ایران در کنارمصرو چین دارای یکی از کهن ترین تمدن ها وفرهنگها های جهان است. در طول تاریخ شگفت انگیزش، پدیده ها ودگرگونیهای بسیاری را پشت سرداشته، اما د... ادامه متن

مطالب در نگاه تصویر

جنبش اعتراضی آبانماه 98 وسه زندانی محکوم شده به اعدام
  • طرح فروش اوراق قرضه رژیم ورشکسته آخوندی
  • یک ملت و یک پرچم
  • قتل های ناموسی وخانوادگی در ایران
  • هیچ جنایتی پنهان و هیچ قاتلی بی کیفر نمی ماند، منصور امان
  • شاهنامه فردوسی و هویت ایرانی
  • ویروس کرونا و فروپاشی رژیم آخوندی در ایران
  • چرا دزدهای حکومتی(اختلاسگران) برای گریز ، کانادا را برمی گزینند؟
  • ویروس کرونا و رژیم آخوندی در ایران
  • آرایش نظامی رژیم آخوندی و آمریکا در عراق، از منصور امان