گزارش ها

قتل های ناموسی وخانوادگی در ایران

دوقتل دلخراش وتکان‌دهنده اخیرا در شمال ایراان جان دو دختر جوان را گرفت. ‏دختری ۱3 ساله با داس پدر سر بریده ‌شد و پیکر دختر دیگری در آتش تعصب و خشم برادر ‌سوخت. این قتل‌ها در کشور ما بخاطر جهل، نادانی و زن ‌ستیزی برگرفته ازقوانین وحشیانه وقر... ادامه متن

ویدیو

آخرین مطالب

مطالب در نگاه تصویر

Großbritannien darf gegenüber dem korrupten Mullahregime in Iran nicht nachgeben
  • Why Navid Afkari Sangari was executed
  • اظهارات قاچاقچی خودی که خاک ایران را هم می فروشد
  • وبینار سازمانهای هما (همگرایی ملی ایرانیان): چه باید کرد؟
  • ایران وطنم، خاکش کفنم، از آرسام محمودی
  • ایران‌ فروشی برای ماندگاری رژیم فرقه تبهکار
  • جنبش اعتراضی آبانماه 98 وسه زندانی محکوم شده به اعدام
  • طرح فروش اوراق قرضه رژیم ورشکسته آخوندی
  • یک ملت و یک پرچم
  • قتل های ناموسی وخانوادگی در ایران