گزارش ها

قاچاق خاک ایران در پوشش صادرات سیمان

جمهوری اسلامی با سرکوب و غارت مردم ایران نه تنها زندگی شان را به نابودی کشانده و آنها را به خاک سیاه فقر نشانده است، بلکه خاک و آب آنها را نیز تحت عنوان صادرات غیرنفتی به تاراج می‌دهد. حسین بشارتی عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب در گفت... ادامه متن

آخرین مطالب

مطالب در نگاه تصویر

استقراض رژیم ملاها از روسیه؛ ملت چشمش کور!
  • قاچاق خاک ایران در پوشش صادرات سیمان
  • خواربار در آسمان،
  • افزایش وحشت ونگرانی رژیم اشغالگر ایران بعد ازکنفرانس ورشو با تحولات ونزوئلا
  • نامه 12 گروه ازمخالفین سیاسی رژیم جمهوری اسلامی اشغالگران ایران به برگزارکنندگان کنفرانس ورشو و ترجمه آن نامه بفارسی
  • خامنه ای رهبر اشغالگران ایران در ردیف فاسدترین حاکمان مستبد جهان
  • دستورالعمل جمهوری اسلامی برای «مخالف‌کُشی»، مجید محمدی
  • بازداشت باستانشناس کاشف تمدن ٧٠٠٠ سالە در روانسر کرمانشاه
  • چین و رژیم اسلامی اشغالگر ایران! ازپدرام سلطانی
  • مصونیت حاکمان ایران