حزب سکولار دمکرات ایران

تاسیس ژوئن 2014 برابر با خرداد ۱۳۹۳

احزاب مردمی نگهبانان دمکراسی

سکولار دمکرات، حزبی برای آزادی و سربلندی ایران

گفتگوی سیاسی هفته با دکتر کیانزاد، جناب ارجمند و دکتر آبار در مورد 17 اعدام دررژیم آخوندی. چهارشنبه گذشته زن بی پناه و محکوم به اعدام بنام زهرا اسماعیلی که شوهرش را، یک مزدور اطلاعاتی راکشته پس از سکته قلبی بدارکشیدند. اتحادیه اروپا، چین و روسیه از تصمیم آمریکا برای لغو مکانیسم ماشه علیه ایران استقبال کردند. لزوم واهمیت خیزش همبسته مردم برای براندازی رژیم اشغالگران ایران که درموقعیت ضعف، نا امیدی، زبونی وسرخوردگی میباشند .

بیانیه‌ها

آینده ایران

سیاسی

سازمان ها و حزب های پشتیبان

در راستای آزادی ایران هم‌پیمان و همبسته می شویم.

حقوق بشر