گزارش ها

قتل های ناموسی وخانوادگی در ایران

دوقتل دلخراش وتکان‌دهنده اخیرا در شمال ایراان جان دو دختر جوان را گرفت. ‏دختری ۱3 ساله با داس پدر سر بریده ‌شد و پیکر دختر دیگری در آتش تعصب و خشم برادر ‌سوخت. این قتل‌ها در کشور ما بخاطر جهل، نادانی و زن ‌ستیزی برگرفته ازقوانین وحشیانه وقر... ادامه متن

ویدیو

آخرین مطالب

بیانیه حزب سکولاردمکرات ایران بمناسبت صد ها میلیون پوند بدهی دولت انگلیس به مردم ایران

بیانیه حزب سکولاردمکرات ایران بمناسبت صد ها میلیون پوند بدهی دولت انگلیس به مردم ایران

دولت انگلیس صد ها میلیون پوند به مردم ایران بدهکار است و این بدهی ‌ را نباید به رژیم فاسد وتبهکار آخوندهای ‌بپردازد.  بدهکاری دولت انگلستان به مردم ای... ادامه متن

مطالب در نگاه تصویر

کاهش سطح رفاه خانواده برابرست با رنج روانی اجاره‌نشین‌ها،از مجید زارعی
  • بیانیه حزب سکولاردمکرات ایران بمناسبت صد ها میلیون پوند بدهی دولت انگلیس به مردم ایران
  • Großbritannien darf gegenüber dem korrupten Mullahregime in Iran nicht nachgeben
  • Why Navid Afkari Sangari was executed
  • اظهارات قاچاقچی خودی که خاک ایران را هم می فروشد
  • وبینار سازمانهای هما (همگرایی ملی ایرانیان): چه باید کرد؟
  • ایران وطنم، خاکش کفنم، از آرسام محمودی
  • ایران‌ فروشی برای ماندگاری رژیم فرقه تبهکار
  • جنبش اعتراضی آبانماه 98 وسه زندانی محکوم شده به اعدام
  • طرح فروش اوراق قرضه رژیم ورشکسته آخوندی