حزب سکولار دمکرات ایران

تاسیس ژوئن 2014 برابر با خرداد ۱۳۹۳

احزاب مردمی نگهبانان دمکراسی

سکولار دمکرات، حزبی برای آزادی و سربلندی ایران

گفتگوی سیاسی در مورد خوزستان تشنه که برعلیه رژیم فاسد و جنایتکاراشغالگران ایران بپا خاسته و جویای پشتیبانیست، دوشنبه 19 جولای 2021 برابر با 28 تیرماه، با دکتر آبار.          

 

 

 

 

بیانیه‌ها

آینده ایران

سیاسی

سازمان ها و حزب های پشتیبان

در راستای آزادی ایران هم‌پیمان و همبسته می شویم.

حقوق بشر