حزب سکولار دمکرات ایران


آقای گوترش پنجشنبه گذشته مراسم یادبودی برای ابراهیم رئیسی برکزار کرد.
ملای کم سواد وبیخرد ی که از بیست سالگی درجنایات رژیم بویژه سرکوب منقدین و معترضین پاغوشیده بود و احکام شلاق، شکنجه، زندان و اعدام را میداد.
در دوران رئیس جمهوری رژیم، بخواسته او بدترین موارد نقض حقوق بشر، به ویژه در مورد دختران و زنان انجام میشد. ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای اصلی گروه مرگ بود که احکام اعدام زندانیان سیاسی را در40 سال گذشته صادرمیکرد.
فرنام او “ایت الله اعدام”، “آیت‌الله قتل‌عام”، “قاضی مرگ” و”کشتارگر تهران” بود. ابراهیم رئیسی پیش از رئیس جمهور رژیم شدن به عنوان معاون دادستان کل تهران، مهم‌ترین فرد گروه مرگ بود.
او و هفت تن از همراهانش در19 مای 2024 هنگام پرواز به تبریز در اثرسقوط بالگرد در شعله های آتش سوخت وکشته شد. آنگاه مردم سراسر ایران جشن گرفتند، رقصیدند و حتی آتش‌بازی کردند. اما اتحادیه اروپا و سران چند کشور” تسلیت صمیمانه” برای فردی که به‌عنوان جلاد شناخته شده بود فرستادند. سازمان ملل مراسم یاد بود درسالن مجمع عمومی با صندکی های خالی برای او ترتیب داد. گمان میبرم که این روش دیپلماسی مدرن است؛ که به بدترین کارها بهترین نما بدهند وآنرا “آداب پروتکل‌های دیپلماتیک” بنامند!!
این کار آقای گوترش سازمان ملل را شدیدا بد نام کرد، زیرا سازمان ملل میباید در کنار مردم ایران بایستد، نه اینکه برای یک سرکوبگر و کشتارگر که دها سال تبهکاری کرده مراسم یاد بود برگزار نماید. در سال گذشته 853 نفربه فرمان ابراهیم رئیسی درایران اعدام شدند.
گزارش کمیته حقیقت یاب که جاوید رحمان اونو منتشر کرده در این زمینه و در مورد کارنامه حقوق بشری رئیسی آگاهی بسیار گسترده ای داده. بسیاری کشورهای آزادیخواه از جمله کانادا، فرانسه وآمریکا دراین مراسم نبودند و صندلی‌های سالن خالی بود.
نام رئیسی در ایران با دو رویداد تلخ همراه است: کشتارزندانیان سیاسی دهه شصت و سرکوب های وحشیانه جنبش های سال ۱۴۰۱ و بعد از آن.
. ۱۳۶۷بفرمان رئیسی و دیگر حاکمان بدنام رژیم در گورهای دسته‌جمعی اجساد اعدام شدگان را دفن کردند. بسیاری از خانواده‌ها هنوز نمی‌دانند با فرزندان، خواهر و برادرشان جه کرده اند. این یکی از بزرگترین قتل‌عام های قرن بیستم رژیمی گنایتکاردر ایران بود..

با گذشت چهار هفته از کشته شدن رئیسی و امیرعبداللهیان، شادی در ایران ادامه دارد.