لکه ننگی بر دامن دولت و نهادهای دست ساز کارگری

اتحادیه ی آزاد کارگران ایران بیانیه ای درباره ی تصویب حداقل مزد سال ۹۶ منتشر کرده است. متن این بیانیه را می خوانید:دیگر نباید به امید چیزی جز اعتراض و نیروی متحد خودمان برای خلاصی از وضعیت مشقت بار موجود بنشینیم … پس از چند ماه خیمه شب بازی و همکاری نهادهای ضدکارگری با دولت […]