خشکسالی بی‌سابقه در ایران؛ سرآغاز بحرانی عظیم و لاینحل در کشور، از کیومرث امیری

دهقان پیر با قامتی خمیده و دستهای پینه‌بسته بر روی تپه‌ی مشرف به مزرعه گندمش ایستاده و با حسرت و حیرت دشت را به تماشا نشسته است. تا چشم کار می‌کند مزارع گندم و جو است که به خاطر کم‌آبی و عدم بارش در فصل بهار از سبزی به زردی گرائیده و در حال خشکیدن… ادامه خواندن خشکسالی بی‌سابقه در ایران؛ سرآغاز بحرانی عظیم و لاینحل در کشور، از کیومرث امیری