چرا خبر سانحه در سایت پارچین با تاخیر اعلام شده است؟

روز پنجشنبه ۵ خرداد (۲۶ مه) وزارت دفاع جمهوری اسلامی اعلام کرد که روز گذشته پایگاه بزرگ نظامی و توسعه تسلیحاتی جمهوری اسلامی در پارچین واقع در شرق تهران بار دیگر دچار حادثه شده است. خبر کشته شدن یکی از کارکنان وزارت دفاع جمهوری اسلامی تنها چهار روز پس از سوءقصد به یک سرهنگ سپاه… ادامه خواندن چرا خبر سانحه در سایت پارچین با تاخیر اعلام شده است؟