نه به انتخابات تقلبی رژیم آخوندی، از آرمین امینی

شاید دلار دوباره ۱۰ تومان بشود و بنزین ۱ تومان، شاید اما من دوباره ۲۰ ساله نخواهم شد مردی که در گذشته بساط گفتگوی تمدن‌ها رو راه انداخت قهرمان دوره خودش شد مردی که دیروز بی‌محابا سانتریفیوژ اضافه میکرد یک قهرمان هسته‌ایی بود و مردی هم که امروز سانتریفیوژها رو برچید یک قهرمان هسته‌ایی شد… ادامه خواندن نه به انتخابات تقلبی رژیم آخوندی، از آرمین امینی