نقش علی خامنه ای و حکومت او پیرامون سقوط هواپیمای اوکراینی

تصمیم سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط مقامات ارشد رژیمتهران گرفته شد. کانادا گزینه مراجعه به دادگاه لاهه و تحریم مقامات حکومت ایران را بررسی می‌کند جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، در پی اعلام نتایج یک تحقیق کانادایی درباره نقش مقامات حکومت ایران پیرامون سقوط هواپیمای اوکراینی، تاکید کرد که تصمیم سرنگونی هواپیما توسط مقامات ارشد در… ادامه خواندن نقش علی خامنه ای و حکومت او پیرامون سقوط هواپیمای اوکراینی