شاهزاده رضا پهلوی: اعتصاب‌ شجاعانه کارگران و اعتراض فزاینده مردم، جلوه‌‌ همبستگی ملی در نافرمانی مدنی است

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با تاکید براینکه «مردم می‌خواهند شهروند باشند، نه برده و رعیت خامنه‌ای»، گفت که اعتراضات و اعتصابات فزاینده مردم ایران در این روزها برای دستیابی به ابتدایی‌ترین نیازها و حقوق‌، جلوه‌ای دیگر از همبستگی ملی‌ بی‌سابقه‌ای در نافرمانی مدنی است. شاهزاده رضا پهلوی روز شنبه نوزدهم تیر ماه در پیامی… ادامه خواندن شاهزاده رضا پهلوی: اعتصاب‌ شجاعانه کارگران و اعتراض فزاینده مردم، جلوه‌‌ همبستگی ملی در نافرمانی مدنی است