سرنگونی رژیم فاسد مذهبی اشغالگر ایران توسط جوانان

علت مشکلات معیشتی، فساد، فقر و گرانی، اقتصاد بیمار و فروپاشیده این مملکت، رژیم جمهوری اسلامی اشغالگر ایران است. درست در حالیکه با بحران صعود دلار مردم حتی از تامین اولیه ترین امکانات زندگی باز مانده اند، دزدان سرگردنه و اختلاس گران حرفه ای راس این رژیم، میلیاردها دلار به جیب زده و یکی بعد […]