خیزش واعتراض های مردم خوزستان

  درادامه خیزش واعتراض های مردم خوزستان آنچه که چشمگیر و ارزشمند است،  همدردی و پشتیبانی فوری سراسری در کشود بود. نه تنها روشنفکران و هنرمندان و اساتید دانشگاه ها و وکلا و پزشکان و غیره شجاعانه از این اعتراض ها حمایت کردند بلکه مردم بسیاری از شهرها، بویژه لرستان کرمانشاه، آذربایجان، تهران و کرج… ادامه خواندن خیزش واعتراض های مردم خوزستان