گزارش کمیته پیگیری بازداشت‌های۹۶ در مورد بازداشت شدگان شهر تهران و موضوع قرصهای توزیع شده در زندان اوین

مهدی محمودیان، ‏کمیته پیگیری بازداشتهای۹۶؛ بین روزهای شنبه نه دی ماه تا سه شنبه دوازدهم دی ماه نزدیک به ۴۰۰ نفر تحویل قرنطینه زندان اوین شده‌اند. غالب این افراد توسط نیروی انتظامی و در خیابان‌ها بازداشت و به ادارات انتظامی سطح شهر اعزام شده و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به زندان اوین منتقل شده‌اند.… ادامه خواندن گزارش کمیته پیگیری بازداشت‌های۹۶ در مورد بازداشت شدگان شهر تهران و موضوع قرصهای توزیع شده در زندان اوین