ترس و واهمه حکومت و خامنه‌ای خائن از اینترنت ماهواره‌ای

The SpaceX Dragon commercial cargo craft is grappled by the International Space Station’s Canadarm2 robotic arm. Oct 10th, 2012. Original from NASA . Digitally enhanced by rawpixel.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی در ایران ابراز نگرانی کرده که با اینترنت ماهواره‌ای “حکمرانی فضای مجازی” خدشه‌دار شود. او می‌گوید به همین علت این شورا در حال بررسی راه‌حل‌های مختلف برای مواجهه با این فناوری است. به گزارش دویچه وله آلمان، خبرگزاری مهر روز یک‌شنبه ۲۶ بهمن از قول دبیر شورای‌عالی فضای مجازی از برنامه‌ریزی… ادامه خواندن ترس و واهمه حکومت و خامنه‌ای خائن از اینترنت ماهواره‌ای