ایرانیان وافغانستانی ها، گرفتار طالبان شیعی و سلفی

سه روزپیش سالگرد۱۱سپتامبر۲۰۰۱، حمله تروریستی گروه القاعده به آمریکا بود. نوزده تن از افراد القاعده، با ربودن چهار هواپیمای مسافربری، دو هواپیما را به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک کوبیدند. هر دو ساختمان؛ پس از دو ساعت به‌طور کامل ویران شد و خسارت فراوانی به ساختمان‌های پیرامونش وارد گشت. تروریست ها هواپیمای سوم… ادامه خواندن ایرانیان وافغانستانی ها، گرفتار طالبان شیعی و سلفی