پشتیبانی گروه های مختلف سیاسی و مدنی از اعتراض ها و اعتصابات سراسری کارگران ایران

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با صدور بیانیه‌ای از اتحاد کارگران برای «خنثی کردن دسیسه‌ها» سخن گفته است و آورده که کارگران بر خواسته‌های خود پافشاری خواهند کرد. این شورا با صدور بیانیه سوم خود ضمن اشاره به این که اعتصاب کارگران «با قدرت به جلو می‌رود»، از «هماهنگی و دسیسه» پیمانکاران حکومتی برای… ادامه خواندن پشتیبانی گروه های مختلف سیاسی و مدنی از اعتراض ها و اعتصابات سراسری کارگران ایران