گزارش ها

نقش خامنه ای در تاراج دریای خزر

نماینده روسیه در مذاکرات دریای خزر : خود ما هم تعجب کردیم که ایران خودش بر سهم ۵۰درصد خود پافشاری نکرد فیلم زیر: تاراج آب و خاک ایران زمین توسط آخوندها….کاوه های میهن کجایید؟! www.youtube.com/watch?v=90ziS6J6SeA رجب صفروف، عضو هیئت کا... ادامه متن

آخرین مطالب

مطالب در نگاه تصویر

اعتصاب؛ کابوس حکومت رنگ واقعیت می گیرد، منصور امان
  • الله‌کُشی به‌جای آخوند کشی (لامذهب خداشناس)
  • حکومت اسلامی اشغالگرایران با حاکمانی دزد و جنایتکار
  • سخنی با تصاحب کنندگان «مهستان» ، پرویز داورپناه
  • ایران دوران حساسی را میگذراند، از بهرام آبار
  • تنها ایران در دریای مازندران نفت و گاز تولید نمیکند
  • تودهنی جانانه کروبی به خامنه ای از حصر
  • خط فقر در تهران به ۵ میلیون تومان رسید
  • بیانیه جبهه ملی ایران، تهران درباره کنوانسیون جدید دریای کاسپین
  • خائنین به ملک وملت ایران