حزب سکولار دمکرات ایران

نوشتار سخنرانی در وبینار حزب آما شنبه 17 فوریه 2023:
با درود به همرزمان ودوستان گرامی، من بهرام آبارساکن آلمان، دبیرکل حزب سکولار دمکرات ایران و یکی ازبنیان گزاران انجمن هواداران پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی برای نجات ایرانم. حزب سکولاردمکرات ایران را ده سال پیش با چند تن از دوستان درماه جون 2014 تاسیس کردیم و امیدواریم که پس از براندازی رژیم اهریمنی اسلامی، در فردای آزادی ایران به خدمتگزاری ملت ایران بپردازیم. دراین ده ها سال گذشته ما با برپائی بسیاری تظاهرات و نشست های هفتگی و با همبازی در تظاهرات و نشستهايی که نيروهای همسو برنامه ريزی و اجرا میکردند همکاری کردیم و به آگاهی رسانی پرداختیم. از سال 2021 تاکنون انجمن هواداران پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی برای نجات ایران را هر هفته یکشنبه ها با نشستی در زوم برنامه های سخنرانی و گفتمان برای همبستگی جهت نجات ایران که در اشغال جمهوری اسلامی و رژیم اهریمنان است با بسیاری هم میهنان انجام دادیم و میدهیم.
سروران عزیز من با اندوه بسیار باید یاد آوری کنم که رژیم اهریمنی وتبهکاریکه خشونت، خیانت وزشتکاری را پیشه وفرهنگ اهریمنی خود میداند، سالهاست فردای ایران را تباه کرده. این رژیم اهریمنی ملت ایران را به گروگان گرفته ودر فقرو فلاکت به نابودی در دوزخی دهشتناک میبرد. رهائی ازاین چرخه تبهکارانه رژیم اشغالگر ایران کنشی بسیاردشوار ولیکن امکانپذیر است.

گفتگوهای اخیر شاهزاده رضا پهلوی بویژه دربرنامه های تلویزیونی باسخنانی کوبنده به رژیم و امیدوار کننده برای ملت ایران امید و عزم و اراده برای براندازی رژیم اهریمنان ایجاد کرده است.
شاهزاده بدرستی با دوراندیشی، هوشمندی ونکته بینی بسیاری، نافرمانی مدنی و مبارزه بدون خشونت را ریشه ای ترین راهبرد سرنگونی رژیم اهریمنان بدست مردم ایران میداند. پیروی از اندرزهای شاهزاده رضا پهلوی و پیمان نوین برای اتحاد وهمبستگی نیروهای مبارز وراهبردی گذار، ، براندازی رژیم اهریمنی اسلامی را با گامهای کار سازپیروزمندانه بفرجام خواهد برد. به باورمن این روزها رژیم اهریمنی اسلامی آماده سرنگونیست و بزودی نابود خواهد شد.

اکنون ما برونمرزیان ایران گرا با سازماندهی پیوسته وهماهنگ، میباید لابی مردم ایران باشیم، دولت‌های مماشات گر با رژیم اهریمنی اسلامی را وادار به پایان دادن به پیوندها نموده، آنها را به گام‌هائی مانند بستن سفارت ها و مراکز اسلامی که ستادهای تبهکاریند ویاری رسان تروریستها هستند بر انگیزیم. بویژه بیرون کردن سفرای جمهوری اسلامی و تحریم‌های زورمند ‌تری برای سپاه پاسداران آدم کش وسرکوبگر، پشتیبانی بزرگین ازجوانان و رزمندگان درونمرز است که مایه امید و دلگرمی شده عزم و اراده براندازی را دو چندان میکند. دوستان ایران فردائی، روشن، شاد و کامروا، برخوردار ازآزادی ودمکراسی سکولار به چم حاکمیت پارلمانی مردم بدون دست اندازی دین ومذهب و ایدیولوژی ها در سیاست و حکومت، میباید با نابودی و پایان رژیم اهریمنی اشغالگران ایران فراهم شود.

درحالیکه ادامه پراکندگی و ازهم گریزی مبارزین درونمرز و برونمرز، زمینه برای ابتکاروکنش در فروپاشی و دگرگونی رژیم اهریمنی و سیاست گذاری ها بدست بیگانگانه آماده خواهد کرد. تاریخ ایران گویای زیانهای جبران ناپذیریست که بیگانگان برای ورزاندن سیاستها و منافعشان، بدست خائنین به ایران بویژه آخوندها و مزدوران آنها، بار مردم ایران کرده وملت را به بیراهه برده اند. گرچه روشنفکران وشهروندان دانای ایرانی از زمان عباس میرزا وقائم ‌مقام فراهانی که آشنا با فرهنگ دمکراسی سکولار وسیاست کونستیتوسیون اروپا بودند، اندیشه مهار قدرت یگانه وخود کامه، سلاطین مستبد را داشتند. آنها با اندیشهٔ های مدرن برای مرزین کردن نیروی استبداد، وآزادی‌ همه گیری آگاهی مردم بیچاره ایران را میخواستند، بدبختانه نتوانستند ترفند های بیگانگان (روس و انگلیس) را ناپدید کنند و شکست خوردند.

شعار ایرانیان بیش از120سال پیش بویژه در دوران انقلاب مشروطیت همبستگی، مبارزه وپیروزی بود. قانون اساسی مشروطه درآغاز با وجود ایرادهایش ، یکی از سکولارترین قوانین اساسی درراستای حاکمیت پارلمانی مردم بدون دخالت دین و مذهب بود. اما همبسته نبودن مبارزین، پرخاشهای گسترده، تنش، آشوب های خونین مزدوران ملاهای نادان واهریمنان بیخرد، با اعمال نفوذ بیگانگان (روس و انگلیس)، متمم هائی مانند دین رسمی،احکام شریعت،دست درازی قانونی پنج آخوند در سیاست، قانون گزاری و کارهای دولتی،سکولاربودن قانون اساسی را بی ارزش نمود وبه قانون اساسی شرعی کاهش داد.

از این روی بازآیی نظام پادشاهی مرزینی پارلمانی و نگارش قانون اساسی مدرن وخدشه ناپذیر، استوار بردمکراسی سکولار، بفارسی: حاکمیت پارلمانی مردم بدون دخالت دین ومذهب، پایبند به قوانین حقوق بشر، پیشگیری ازهرگونه سوء استفاده و فریبکاری میباشد. اینبارسپهرسیاسی ایران نباید با اشتباهات گذشته آلوده و ناتوان شود، هرگز نباید اشتباه قانون اساسی مشروطه وفریب 57 به هر شکل و رنگی تکرار شود. ما میخواهیم سازندگان ایران با سیاستی مدرن وکامروا برای نسلهای آینده ایران فردا باشیم.

درایران فردا (پسا گذار) اداره کشور با قوانین مدنی، سیاسی و اجتماعی که در دوران پهلوی ها بکار میرفته، مانند قوانین 19 ماده ای انقلاب سفید شاه و مردم کار ساز است.
آرمان ملت ایران، برای ایران فردا، گذار ازجمهوری اسلامی به نظامی سکولاردمکرات، آزادیخواه و پایبند به حقوق بشرمیباشد که برای سربلندی و بهزیستی، آسودگی و آسایش مردم کوشش کند. با سپاس از برگزارکنندگان این نشست و اینکه به عرایضم توجه کردید.
پاینده ایران
دکتربهرام آبار، شنبه 18 فوریه