حزب سکولار دمکرات ایران

a href=”https://seculardemocrat.org/wp-content/uploads/2023/07/14010428_1150658_800x533.jpg”>
حمله همزمان نیرو‌های اوکراینی وشورش گروه واگنر، استراتژی جنگی روسیه را زیر سؤال برده است و ادامه جنگ را بنفع اوکراین دگرگون نموده. برای روسیه روند جنگ از نظر تاکتیکی، بسیار مشکل ‌ترشده واز بُعد استراتژیک، ضعفی که پوتین از خود نشان میدهد نیروی جنگی اورا شدیدا زیر سوال میبرد.
درحالیکه اکثریت مردم روسیه لشکرکشی به اوکراین را نپذیرفته اند، همواره از کشته شدن جوانانشان دراین جنگ بسیار نا خشنودند وامیدوار به خاتمه این پیکارند.
از جهتی این شورش موجب نیرو گرفتن بلند پایگان سیاسی و نظامی و بویژه مردم اوکراین شده است.

در حالیکه نیروهای نظامی روسیه از جنگ با اوکراینی ها روبرمیگردانند، نبودن جنگجویان تبهکار واگنر در میدانها، انگیزه ای برای شکست پوتین در این جنگ این دیکتاتور خود خواه است.
پریگوژین سرکرده گروه واگنر یک روز پیش ازشورش، فرماندهان نظامی روسیه را متهم به فساد وفریب دادن پوتین مبنی بر حمله ناتو به روسیه بکمک اوکراین کرد و روایش پوتین برای جنگ اوکراین را بی‌اعتبار اعلام نمود.
از طرفی شورش گروه واگنر به‌همراه جنگ فرسایشی با اوکراین می‌تواند موجب کاهش توان نهاد‌های نظامی و اطلاعاتی روسیه و امکانات دیپلمات این کشور برای فعال‌ ماندن درجهان و مناطقی مثل سوریه و ایران بشود. درضمن تضعیف عمومی موقعیت پوتین نیز می‌تواند بر موقعیت بین‌المللی روسیه اثر بدی داشته باشد.
بنابراین تحولات داخلی روسیه از این پس میباید بیش از پیش مورد توجه ایرانگرایان قرا بگیرد.
البته برخلاف ارزیابی شتابزده روسها، دولت روسیه از زیر بار آوار نافرمانی گروه واگنر کاملا بیرون نیامده و چشم‌انداز آینده روشنی ندارد. استقبال آنها از عقب‌نشینی پریگوژین و نجات موقت پوتین از بی‌ثباتی در داخل روسیه ریشه در این واقعیت دارد که متزلزل شدن پوتین در حکمرانی روسیه تهدیداتی را متوجه حامیان وضعیت موجود در ایران می‌کند.
قدرت خامنه‌ای و حامیان جمهوری اسلامی در ایران با فرادستی پوتین و شی جین پینگ و تلاش ویژه آنها در رویارویی با تمدن غرب پیوند خورده است.
در ایران خامنه‌ای خائن وحکومت اهریمنی اسلامی در ژرفترین بحران خود از زمان بقدرت رسیدن خمینی در سال۵۷ تاکنون قرار دارند. آنان نمی‌دانند باید با توحش بیشتر مردم را سرکوب کنند یا امتیاز بدهند.

فرونشستن اعتراض‌ها درونمرزیان همچون آتشی زیر خاکسترآماده شعله ور شدن است. اما این‌بارمی‌توان گفت آغاز آن پایان نظام اهریمنان تمامیت خواه اشغالگر ایران را در بر خواهد گرفت.
این نظام تمامیت خواه حکومتیست که خواهان نظارت و استیلا بر همه شئون و ارکان جامعه، با شیوه خفقان و ترور و رعب و وحشت وحذف مخالفان و دگراندیشان است.
این گونه حکومت ها دو ابزار در اختیار دارد: دروغ پراکنی و تبلیغات سرسام‌آور برای ایجاد رعب و وحشت، همراه با روش همیشگی پافشاری و تاکید بر یک دشمن خارجی برای رواسودی سرکوب مردم.

رهبر خائن اهریمنان اشغالگر ایران هم در برابرجنبش وقیام دلیرانه جوانان آگاه، بی‌بیم و شجاع ایران مرتب تکرار می‌کند؛ دشمن آنان را فریب میدهد، اما در قلمرو او همه چیز آرام و رژیم در امنیت، خوشی ورفاه است. او تا آخرین لحظه استیلای بختک فلاکت وسیاهی که بر هست و نیست مردم ایران سایه افکنده را ندیده میگیرد و نمی‌خواهد بپذیرد او و خانواده اش رفتنی اند و ماندگاری برای تمامیت خواهانی چون او، آرزویی است که به گور خواهند برد.
< دکتر بهرام آبار، وانکوور-30.06.2023