حزب سکولار دمکرات ایران


مسا فرت بسیار مهم شاهزاده رضا پهلوی وهمسرش به اسرائیل مانند بسیاری از کارهای او در هفت ماه گذشته نشانگرسیاست هوشمندانه وتاثير گذاربرای سرنگونی رژیم اشغالگران ایران میباشد و حاکمان رژیم را سخت ترسانده.
این گام سیاسی برای نجات ایران بسیارارزنده و برای ملت ایران شادمان کننده است.
اسرائیل هیچگونه منافع اقتصاد ی درایران ندارد و از اینکه شاهزاده به تکنولوژی نمک گیری از آب دریا و آبرسانی اسرائیل توجه نموده برای اسرائیل اشاره ای به دوران پسا رژیم اسلامی میباشد که دورنمائی از امکان سرمایه گزاریهای کلان در این زمینه و درایران مهیا میشود.
از جهتی اسرائیل در نزدیکی ایران و ارتش، بویژه نیروی هوائی اسرائیل فرمانروای آسمان خاورمیانه است.
نیروی هوائی اسرائیل هر زمان که میخواهد به بمباران مراکز فوق امنیتی رژیم میپردازد.
اسرائیل با رژیم اسلامی در ایران سخت در ستیزبوده و رژیم خامنه ای را دشمن شماره یک خود می‌داند.
خمینی نخستین گام را با مرگ بر اسرائیل آغاز کرد و خامنه ای نابودی اسرائیل را در دستور کارش قرارداده. اسرائیل در زمینه‌های سیاسی در سپهر جهانی در حال رویارویی با رژیم اشغالگران ایران است.
اسرائیل برای توسعه روابط با کشور‌های همسایه و نزدیک با ایران، تلاش بسیاری انجام ‌داده وهم اکنون علاوه بر ترکمنستان، با دیگر همسایگان ایران یعنی جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکیه هم روابط رسمی و در پایتخت آن‌ها سفارت دارد.
اسرائیل همچنین در جنوب خلیج فارس، با دو کشور امارات و بحرین رابطه رسمی و سفارتخانه و با ۲ کشور عمان و قطر، رابطه غیر رسمی دارد.
اسرائیل در سیاست جهانی ، بویژه با اروپا و آمریکا بسیار اثر گذار است.
اسرائیل میتواند برای نجات و آزادی ایران از دام حکومت خامنه ای بسیارکمک رسان باشد.

دکتر بهرام آبار، 25 آپریل 2023