حزب سکولار دمکرات ایران


نگهدار پایندگی هرملتی درسرزمین پدری، حکومتی بربست، خویش یار و مردمیست.

ایران سرزمین پدری ما، سرزمین اندیشمندان وشاعران نامدار، با بیش از 7000 سال شهریگری وپیشینه فرهنگی، راه ورسم زیستن درآرامش، دوستی و سازش با دگراندیشان همراه با آموزش پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک به جهانیان صد ها سال ایرانیان راکامیاب نمود.
امروز ایران سرزمین پدری ما، دردام رژیمی اهریمنی، فاسد وجنایتکار بنام جمهوری اسلامی گرفتار آمده. این رژیم اهریمنان برای نابودی ایران از هرگونه جنایت و خیانت فروگزاری نمیکند، ایران را غنیمت اسلام و ملت ایران را کنیز، غلام و برده خود میداند. چهل و چهار سال پیش فتنه ای که برای نابودی ایران سالها برنامه‌ریزی شده بود توسط خمینی هوادان اوباشش آغاز شد. هشدار های بسیاری مورد توجه نگرفت. پتیاری که برمردم ایران وارد شد همچون کابوسی دود که هرگز دیده و شنیده نشده بود. سخنان تحریک آمیز خمینی آخوند دروغگو، حیله گر وکینه توز، بکمک سازمانهای اطلاعاتی اروپا و آمریکا، با استفاده از پست دیپلماتیک، به تهران و شهر های ایران میرسید، تا بیگانه پرستان بکمک سازمانهای اطلاعاتی کشورهای شرقی وغربی، برکناری حکومت شاهنشاهی ایران را یک انقلاب مردمی وانمود کنند و خمینی آخوند دروغگو، حیله گر وکینه توز بتواند سرنوشت شومی برای ایران و ایرانیان رقم بزند. ملت ایران زیر بار فشار سنگین ورشکست‌گی وشوک‌های پیاپی اقتصادی، در بحرانی از رکود، گرانی، بی‌کاری، فقر و تورم، در آشفته‌بازاری از ناامنی و تهدید بسر میبرد. آزادی‌خواهی، برابری، حاکمیت مردمی و بازگشت به نظام پادشاهی پارلمانی خواسته اکثریت ایشان است. در چنین شرایطی چه می‌توان کرد؟
شاهزاده رضا پهلوی درپاسخ به پیام‌های بیشمار کسانیکه نگران ایران کنونی و آینده آن هستند، دوسال و نیم پیش در سپتامبر 2020 ویدیوئی تحت عنوان “پیمان نوین” منتشر کرد. او در گفتارش؛ ارائه “پیمان نوین” را انگیزه ای برای برقراری نظامی سکولار و دمکرات برای نجات ایران از سلطه رژیم اصلاح ناپذیراسلامی میداند که آینده ی ایرانیان را هر روز تاریکتر از روزپیش میکند. شاهزاده به همه نیروهای سیاسی دمکراسی خواه، فارغ از گذشته و گرایش سیاسی ‌شان دست یاری دراز کرد و از آنها خواست با کنار گذاشتن اختلافات و خود بزرگ بینی و برتری جویی، روی یک هدف متمرکز شوند: نجات ایران.
در این راستای شاهزاده رضا پهلوی در دانشگاه جرج‌تاون واشینگتن ‌دی‌سی با مسیح علی‌نژاد، نازنین بنیادی، شیرین عبادی، گلشیفته فراهانی، عبدالله مهتدی، حامد اسماعیلیون و علی کریمی از دگر اندیشان مخالف جمهوری اسلامین، در نشست مشترک تبادل دیدگاه کرد وساعت‌ها برای تدوین منشوری برای همبستگی و آزادی ایران با آنان سخن گفت. منشور آنها با کاستیهای بسیار بر خلاف خواسته شاهزاده منتشر شد. درآن نشست شاهزاده رضا پهلوی گفت پیام این نشست به هم‌وطنان و جهانیان این است: “امیدواریم روزی که ایران آزاد شد، تک‌تک شهروندان ایران بدانند از هر گرایش ، سیاسی، فکری، مذهبی، قومی یا جنسی در برابر قانون کاملا مساوی و در کمال آزادی در خدمت سازندگی ایران همه در کنارهم خواهیم ایستاد. شاهزاده رضا پهلوی همچنین تاکید کرد که برای پیوستن به جبهه‌ مخالفان جمهوری اسلامی نیازی به دعوت نیست بلکه مشارکت بر مبنای اصول مشترک میباشد.
اما آنها با پیوستن شخصیت هائی چون آقایان طاهری، شاهین نجفی وبسیاری دیگر به شورای همبستگی مخالفت کردند. توییت اخیر شاهزاده در این زمینه اگرچه موجب رضایت بخش بزرگی از جامعه ایران که منتقد منشور به اصطلاح همبستگی بودند شد، اما می‌توان درک کرد که موجب نگرانی بخشی از مردم است که گمان می‌کنند شرط اول و آخر سرنگونی رژیم اتحاد «همه» نیروهای سیاسی ا‌ست شده.
شاهزاده در آن توییت نوشت که نه تنها اصرار بیش از این به وقوع امری ناممکن (به گواه تجربه بسیار) شرط عقل نیست، که از امروز انرژی و وقتی که صرف این مقوله ناممکن و نالازم می‌شده را می‌توان تمام و کمال صرف مبارزه با رژیم کرد. خوشحال باشیم و استقبال کنیم و به تقویت و انسجام هرچه بیشتر جبهه ایران‌گرایان اهتمام بورزیم. پ
اتریوتیسم ایرانی یا واژه ملی‌گرایی در میان ایرانیان و کسانی که هویت ملی ایرانی دارند در حد بسیار بالائی می‌باشد.
این مفهوم شامل ارج نهی به نمادها و عوامل همبستگی ملی و کوشش در به ارمغان آوردن آن است. ملی‌گرایی ایرانی برآمده از جنبش‌های سیاسی، اجتماعی، ملی و پندارگونه پدید آمده از مهر و احترام به فرهنگ، زبان و تاریخ و سرگذشته ایرانی و شور بالیدن و افتخار به ایران و مردمان ایرانی است.

گرچه خودآگاهی ملی در ایران سده‌ها دیرینگی دارد، ملی‌گرایی ایرانی و باستان‌گرایی بیشتر از سده بیستم بدین سوی نماد برجسته‌ای برای گرایش‌های ایرانی بوده‌ و انگیزه همبستگی ایرانیان میباشد. دوستان ازاینرو آزادی و نجات ایران در گرو میهن گرائی و ملی گرائیست. ما میباید به میهن گرائی و ملی گرائی برای آزادی و نجات ایران ارج بسیار بگذاریم و از آن بهره ببریم.

دکتر بهرام آبار، 20 آپریل 2023