حزب سکولار دمکرات ایران


ایران ما، سرزمین نویسندگان اندیشمند وشاعران نامدار، با بیش از 7000 سال شهریگری وپیشینه فرهنگی که راه ورسم زیستن درآرامش، دوستی و سازش با دگراندیشان را به جهانیان آموخت و همراه با پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک صد ها سال ایرانیان راکامیاب نمود.

امروز44 سال است دردام رژیمی اهریمنی، فاسد وجنایتکار بنام جمهوری اسلامی گرفتار آمده و ملت ایران را کنیز، غلام و برده خود میداند، برای نابودی ایران از هرگونه جنایت و خیانت فروگزاری نمیکند.

کورش بزرگ پادشاهی دادگستر، شاه شاهان و پشتیبان ستمدیدگان جهان و فرمانروائی نیرومند، نخستین گوینده بردباری با دگراندیشان و بازداری ازبرده داری و حقوق و برابری انسانها در جهان، ایرانیان رابرای همیشه سربلند نمود.

اکنون شاهزاده رضا پهلوی وکیل مردم ایران برای رهائی ایران از دام اهریمنان جنایتکارو ویرانگر بیخرد، پیشگام شد و در پیامی بنام پیمان نوین بدرستی آشکارکرد که در شکل دادن به شبکه بزرگ اعتراض و براندازی؛”همه نیروهای سیاسی دمکراسی خواه، فارغ از گذشته و گرایش سیاسی‌شان با کنار گذاشتن اختلافات و خود بزرگ بینی و برتری جویی، میباید روی یک هدف: نجات ایران متمرکز شوند ” هچنین تاکید کرد؛ شرط موفقیت و کامیابی ما در تحمل آرا و عقاید یکدیگر است. بنابراین دوستان دراین زمینه ما نیازمند برسمیت شناختن دگراندیشان مبارز برای بهم پیوستن و نیروی کلان شدنیم.

ما باید بدگراندیشیدن رسمیت بدهیم و آنرا دشمنی ندانیم. دشمن ما رژیم اسلامیست والگوی ما شاهزاده رضا پهلویست که با درایت در این زمینه گوشزد میکند. اودو هفته پیش در دانشگاه جرج‌تاون واشینگتن‌دی‌سی با مسیح علی‌نژاد، نازنین بنیادی، شیرین عبادی، گلشیفته فراهانی، عبدالله مهتدی، حامد اسماعیلیون و علی کریمی که همگی مخالفین جمهوری اسلامی اند، در نشستی اندیشه و دیدگاه ها را برای سرنگونی رژیم اهریمنی در ایران ابرازکردند. آنها ساعت‌ها برای تدوین منشوری در مورد همبستگی و آزادی ایران با هم سخن گفتند و راه یابی کردند. منشور آنها بزودی برای آگاهی همگان منتشرخواهد شد. درآن نشست شاهزاده رضا پهلوی گفت پیام این نشست به هم‌وطنان و جهانیان این است: “امیدواریم روزی که ایران آزاد شد، تک‌تک شهروندان ایران بدانند از هر گرایش ، سیاسی، فکری، مذهبی، قومی یا جنسی در برابر قانون کاملا مساوی و در کمال آزادی در خدمت سازندگی ایران همه در کنارهم خواهیم ایستاد”.

شاهزاده رضا پهلوی همچنین تاکید کرد که برای پیوستن به جبهه‌ مخالفان جمهوری اسلامی نیازی به دعوت نیست بلکه مشارکت در این امد مهم بر مبنای اصول مشترک میباشد.

یکشنبه 19 فوریه 2023کنفرانس امنیتی مونیخ پایان یافت. در دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ، شاهزاده رضا پهلوی، نازنین بنیادی و مسیح علی‌نژاد در پنلی به نام «زن، زندگی، آزادی» در کنار هانا نیومن از آلمان ونماینده پارلمان اروپ، باب منندز، رییس کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا به لزوم پایان مذاکره با جمهوری اسلامی را تاکید کرده, ازدگرگونیهای درونمرز و انقلاب ایران سخن گفتند. شاهزاده رضا پهلوی درآن پنل گفت: “مردم ایران برای برکناری رژیم اسلامی متحد هستند و توقع‌شان از جامعه جهانی حمایت یکپارچه از آرمان‌های آنان است.

با نگاهی خردمندانه به گفتار و رفتار شاهزاده ما میباید خودخواهی ها وخود محوریها را کنار بگذاریم با پشتیبانی از وکیل وپیشگام مردم مبارزایران به ایراد وخرده گیری ها پایان دهیم. دگراندیشیدن مبارزان رژیم اهریمنان اشغالگرایران را بعنوان آزادی بیان اندیشه به رسمیت بشناسیم و با آنها اتحاد کنیم.

دکتر بهرام آبار، 21.02.2023