حزب سکولار دمکرات ایران


دیروز در جمع بسیاری ازدانشجویان و ایرانیان معترض درهمایش پشتیبانی ازخیزش مردم ایران برای براندازی رژیم آخوندی درمیدان نوی مارکت کلن بودم.

چه جمعیتی بزرگی، چه جمعیتی بیشماری، در طی ده سال گذشته که در آلمان تظاهرات کردیم, یک دهم این را هرگز ندیده بودم.

افتخار می کنم که با کمال خونسردی باز هم امروز قطره ای از این اقیانوس خروشان و خشمگین ملت ایران بودم.

باور کنید قطره ای از اقیانوس خروشان یک ملت متحد بودن که عزم و اراده کرده نجات ایران و آزادی را رقم بزند چه شادی وافتخاری دارد.

ما همه مدیون شهامت ها و شجاعت و از جان گذشتگی مردم داخل کشور هستیم.

قهرمانان واقعی این قیام بانوان شحاع جان بر کف و مردان دلیر و نترس داخل کشورند.

کشتار معترضان در ایران بخصوص کشتاری که در زاهدان صورت گرفت، جنایت علیه بشریت است که رژیم اشغالگران ویرانگر ایران هرروز، شاید هر دقیقه انجام میدهند. جامعه جهانی موظف است که این جنایات را پی‌گیری کند و مانع از بروز جنایتکاریهای جدید به دست جمهوری اسلامی بشود.

تجمعات اعتراضی روز بروز افزونتر میشود و تا براندازی کلیت و موجودیت رژیم ادامه خواهد داشت.

در بسیاری از دانشگاه‌های کشور همایش های اعتراضی برگزار میشود. دهم مهر ماه، حمله خشونت ‌بار نیروهای امنیتی به دانشگاه شریف در تهران و بازداشت ده‌ها دانشجو، با واکنش شدید کاربران فضای مجازی روبرو شد. این انگیزه همایش های دست‌کم ۲۳ دانشگاه در شهرهای مختلف ایران بود و اکنون دانش آموزان هم در این زمینه تجمعات اعتراضی داشتد.

فردا هفتم اکتبر دو بانوی دانشجوی ایرانی روبروی دانشگاه کلن ساعت 16 همایش پشتیبانی از دانشجویان درونمرز را ترتیب داده اند، سپاس و درود بر ایشان.
دکتر بهرام آبار
06 اکتبر 2022