حزب سکولار دمکرات ایران


 • ایران در گیرودار خیرشی سراسری و خودجوش برای براندازی رژیم اسلامی قرار گرفته که اخگر آن کشته شدن مهسا امینی به‌ دست پلیس گشت ارشاد بود. گرچه ایرانیان پیش از این هم خیزشهای بسیاری را تجربه کرده اند. اما اینبار خیزش مردم ایران با روشی نوین و پند گرفتن از ناکامیهای گذشته، از پا نخواهد ‌افتاد و براندازی را انجام خواهند داد. جهان هم نظاره‌گر این دگرگونی برای نظام سیاسی ایران است که بسوی آزادی و حاکمیت مردمی میرود.

  جوانان 20 تا 30 ساله شجاع و سرکش ازستم استبداد اسلامی ابتکار کارها را خود بدست گرفته ودگرگونی های بسیاری ایجاد خواهند کرد.
  آوای شعار «زن، زندگی، آزادی» که از زمان مرگ مهسا امینی در ایران و جهان پخش شده، این بار بخش درخشانی ازمبارزه مردم ایران را برای آزادی، برابری و دمکراسی نمودار خواهد کرد.
  این نتیجه و نشانگر عزم و اراده ایست که آنرا از همه خیزش های پیشین برجسته تر میکند.

  حزب سکولار دمکرات ایران پشتیبانی از این خیزش رهایی بخش و آزاد سازی ایران را به آگاهی میرساند. در این میان نیاز به خویشکاریهای نوینی برای احزاب سیاسیِ ایران و رهبرانش دیده میشود.
  رهبران احزاب سیاسیِ ایران میباید با همکاری نزدیک دراین وضعیت مرگ و زندگی راهکارهای مناسب و ممکن برای پیروزیِ خیزش مردم پیش آورند و آگاهی دهند.
  برای این کار انجمن رهائی ایران میباید تشکیل شود. مردم ایران بویژه دختران و پسران جوانی که در این جنگ نابرابر با تیرهای کشنده نیروهای سرکوبگرِ رژیم آخوندی به خاک و خون می افتند، میباید آسوده دل باشند که پشتیبانی مالی، سیاسی و تدارکاتیِ ملّی و بین المللی فراهم شده است که این خیزش وجنبش رهائی بخش بدون نگرانی تداوم یافته و به پیروزی برسد.

  پاینده ایران. پایدار باد مردم مبارز ایران