عملیات وسیع اسرائیل بخش اطلاعاتی جمهوری اسلامی را واقعا ضعیف کرده است

یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به نام علی نصیری در ماه جاری میلادی به ظن جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده است.

نیویورک تایمز به نقل از منابع نزدیک به سپاه پاسداران خبر از دستگیری سرتیپ علی نصیری، فرمانده سابق حفاظت سپاه داده و نوشته است که این بازداشت نشان‌دهنده سطح فزاینده‌ای از بی‌اعتمادی در رهبری نظام به دنبال عملیات متعدد اخیر منتسب به اسرائیل در ایران است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشته است، سرتیپ علی نصیری یک فرمانده ارشد واحد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بوده که پستی کلیدی بر عهده داشته است.

طبق این گزارش، بازداشت سرتیپ علی نصیری اوایل ماه ژوئن (چهار هفته قبل) و کمی قبل از برکناری حسین طائب، رئیس اطلاعات سپاه صورت گرفته است.

سازمان حفاظت اطلاعات سپاه که ریاست آن به پاسدار مجید خادمی سپرده شد، یکی از نهادهای اطلاعاتی سپاه پاسداران است که وظایفی چون «مقابله با جاسوسی در داخل سپاه، جلوگیری از نفوذ جریان‌های ناهمسو با خط‌مشی سپاه، جلوگیری از راه یافتن اطلاعات محرمانه به خارج از سپاه و نظارت سیاسی امنیتی بر فرماندهان و پرسنل این نیروی مسلح» را بر عهده دارد.

نیویورک تایمز می‌گوید خبر بازداشت سرتیپ علی نصیری دو ماه پس از بازداشت ده‌ها نفر از مقام‌های مرتبط با برنامه موشکی سپاه به ظن درز دادن اطلاعات محرمانه به اسرائیل صورت گرفته است.

عملیات وسیع اسرائیل بخش اطلاعاتی جمهوری اسلامی را واقعاً ضعیف کرده است

رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی، می‌گوید گستره وسیع عملیات اسرائیل در ایران قوی‌ترین سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی را «واقعاً ضعیف» کرده است.

ابطحی در گفت‌و‌گوی تلفنی با روزنامه نیویورک تایمز همچنین به «نقایص ساختار امنیتی» در داخل ایران اشاره کرده و آن را نیز در کنار عملیات اسرائیل از دلایل برکناری حسین طائب از مقام ریاست سازمان اطلاعات سپاه عنوان کرده است.

به گفته وی، برکناری حسین طائب اعتراف تهران به این بود که «مقابله با تهدید اسرائیل مستلزم رهبری جدید و تنظیم مجدد استراتژی‌ها و پروتکل‌ها» است.

رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی در این گفت‌و‌گو به‌صراحت گفته که ساختار امنیتی جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده است. رادیو فرداعملیات وسیع اسرائیل بخش اطلاعاتی جمهوری اسلامی را واقعا ضعیف کرده است

یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به نام علی نصیری در ماه جاری میلادی به ظن جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده است.

نیویورک تایمز به نقل از منابع نزدیک به سپاه پاسداران خبر از دستگیری سرتیپ علی نصیری، فرمانده سابق حفاظت سپاه داده و نوشته است که این بازداشت نشان‌دهنده سطح فزاینده‌ای از بی‌اعتمادی در رهبری نظام به دنبال عملیات متعدد اخیر منتسب به اسرائیل در ایران است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشته است، سرتیپ علی نصیری یک فرمانده ارشد واحد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بوده که پستی کلیدی بر عهده داشته است.

طبق این گزارش، بازداشت سرتیپ علی نصیری اوایل ماه ژوئن (چهار هفته قبل) و کمی قبل از برکناری حسین طائب، رئیس اطلاعات سپاه صورت گرفته است.

سازمان حفاظت اطلاعات سپاه که ریاست آن به پاسدار مجید خادمی سپرده شد، یکی از نهادهای اطلاعاتی سپاه پاسداران است که وظایفی چون «مقابله با جاسوسی در داخل سپاه، جلوگیری از نفوذ جریان‌های ناهمسو با خط‌مشی سپاه، جلوگیری از راه یافتن اطلاعات محرمانه به خارج از سپاه و نظارت سیاسی امنیتی بر فرماندهان و پرسنل این نیروی مسلح» را بر عهده دارد.

نیویورک تایمز می‌گوید خبر بازداشت سرتیپ علی نصیری دو ماه پس از بازداشت ده‌ها نفر از مقام‌های مرتبط با برنامه موشکی سپاه به ظن درز دادن اطلاعات محرمانه به اسرائیل صورت گرفته است.

عملیات وسیع اسرائیل بخش اطلاعاتی جمهوری اسلامی را واقعاً ضعیف کرده است

رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی، می‌گوید گستره وسیع عملیات اسرائیل در ایران قوی‌ترین سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی را «واقعاً ضعیف» کرده است.

ابطحی در گفت‌و‌گوی تلفنی با روزنامه نیویورک تایمز همچنین به «نقایص ساختار امنیتی» در داخل ایران اشاره کرده و آن را نیز در کنار عملیات اسرائیل از دلایل برکناری حسین طائب از مقام ریاست سازمان اطلاعات سپاه عنوان کرده است.

به گفته وی، برکناری حسین طائب اعتراف تهران به این بود که «مقابله با تهدید اسرائیل مستلزم رهبری جدید و تنظیم مجدد استراتژی‌ها و پروتکل‌ها» است.

رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی در این گفت‌و‌گو به‌صراحت گفته که ساختار امنیتی جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده است.

رادیو فردا