حمله گاز انبری بازوهای نفرت پراکنی جمهوری اسلامی به شهر شیراز ماحصل اندیشه های نسل دهه نودی های این شهر است که به نمایندگی از کل کشور با رفتار خود در روز جهانی اسکیت بار دیگر به جهانیان فهماند که ارزشهای صادراتی جمهوری اسلامی برای نسل ما ضد ارزش است و شما توان سوءاستفاده تبلیغاتی از ما را ندارید،هرچند با برپایی سیرک های تبلیغاتی همچون برگزاری کنسرت سلام فرمانده قصد مصادره این نسل را دارید.
در حال حاضر جو شهر شیراز به گفته شهروندان حالت نظامی به خود پیدا کرده و اکثر نقاط شهر مملو از ون های نیروی انتظامی و گشت ارشاد شده است.
از طرفی استاندار فارس که یک فرد مرتجع خشک مغز است کمر به مشهدیزاسیون شهر شیراز کرده و دستور پلمپ مکانهای تفریحی و رستورانهای معروف این شهر را صادر کرده است.
جمهوری اسلامی به صورت هدفمند به دنبال تزریق یک سبک زندگی خاص به جامعه بخصوص جوانان است.اما این نسل به شدت قدرت برباد دادن آرزوهای نظام ولایی را دارد.
با بررسی تحولات روز جامعه از دیدگاه جامعه شناسی و بخصوص قشر جوان به جرات میتوان گفت که نسل حاضر تبدیل به پاشنه آشیل نظام گشته و جمهوری اسلامی برای کنترل و بهره برداری از این نسل متفاوت عملا میدان را واگذار کرده است.نسلی که بزودی در آینده بسیار نزدیک تعیین کننده سرانجام ۴۳ سال دیکتاتوری دینی در ایران خواهد بود.

امید قاسمی
کارشناس برنامه ریزی اجتماعی