١٢ فروردین ۵٨ آغاز سیه روزی ملت ایران

Warning: Undefined variable $title in /customers/0/8/f/seculardemocrat.org/httpd.www/wp-content/plugins/add-to-social-bookmarking/ps-add-to-social-bookmarking.php on line 64

١٢فروردین ماه سالروز همه پرسی مبهم و نادرست وازپیش تعین شده ای برای برپائی حکومت اسلامی ولایت فقیه، سیه روزی ملت ایران با بقدرت رسیدن خمينی آخوندی نادان و کینه توز آغاز شد. خمينی١٢ فروردین ۵٨ بنام همه پرسی با یک تقلب بزرگ برای برپائی حکومت اسلامی و سوء استفاده از اراده ملتی که خواستارآزادی وحاکمیت مردمی بودند تقیه و خدعه کرد. برای خمینی وجانشینانش آزادی و حاکمیت مردمی هرگز مطرح نبود و نخواهد بود.
گرچه روز ۱۲ فروردین، نقطه پایانی بر نظام پادشاهی گذاشت. اما آنچه جانشین آن شد اراده مردم وجمهوری نبود. بلکه ولایت فقیه، تنزل ملت به امتی که برده و فرمانبردار مشتی آخوند نادان و شهوتران بود. آنها برای کشتن آزادی و دمکراسی و اشغال و چپاول ایران بنام غنیمت اسلام فریب بزرگی انجام دادند. آنها بعد از٤٣ سال سرکوب مردم، قتل، غارت وچپاول، رژیمی رانده و وامانده تروریستی در ایرانی منزوی، بدون استقلال اقتصادی و سیاسی، بامید بقاء حکومتی به دست نشاندگی چین وروسها تن در دادند. حکومتی دزد سالار، رو به زوال و مستبد جمهوری اسلامی که بر پایه زورگوئی، زراندوزی، قتل، غارت وتزویر بنا شده است از همان آغاز محکوم به شکست بود. این رژیم با نیروی همبسته ما ملت ایران سرنگون خواهد شد.
امروز 2 آوریل 2022 برابر با 13 فروردین ماه، جشن 13نوروزو را به هم میهنان عزیزشادباش میگوئیم و امیدواریم امروز بر ایرانیان فرخنده و پیروز باد. دیروز ١٢ فروردین ماه سالروز همه پرسی مبهم و نادرست وازپیش تعین شده ای برای برپائی حکومت اسلامی ولایت فقیه، سیه روزی ملت ایران با بقدرت رسیدن خمينی آخوندی نادان و کینه توز آغاز شد. خمينی١٢ فروردین ۵٨ بنام همه پرسی با یک تقلب بزرگ برای برپائی حکومت اسلامی و سوء استفاده از اراده ملتی که خواستارآزادی وحاکمیت مردمی بودند تقیه و خدعه کرد. برای خمینی وجانشینانش آزادی و حاکمیت مردمی هرگز مطرح نبود و نخواهد بود.
گرچه روز ۱۲ فروردین، نقطه پایانی بر نظام پادشاهی گذاشت. اما آنچه جانشین آن شد اراده مردم وجمهوری نبود. بلکه ولایت فقیه، تنزل ملت به امتی که برده و فرمانبردار مشتی آخوند نادان و شهوتران بود. آنها برای کشتن آزادی و دمکراسی و اشغال و چپاول ایران بنام غنیمت اسلام فریب بزرگی انجام دادند. آنها بعد از٤٣ سال سرکوب مردم، قتل، غارت وچپاول، رژیمی رانده و وامانده تروریستی در ایرانی منزوی، بدون استقلال اقتصادی و سیاسی، بامید بقاء حکومتی به دست نشاندگی چین وروسها تن در دادند. شکست روسیه در اکراین شکست پشتیبانان پوتین خواهد بود. رژیم جمهوری اسلامی اشغالگران ایران پشتیبان پوتین، حکومتی دزد سالار، رو به زوال و مستبد که بر پایه زورگوئی، زراندوزی، قتل، غارت وتزویر بنا شده است از همان آغاز محکوم به شکست بود. این رژیم با نیروی همبسته ما ملت ایران سرنگون خواهد شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious