5 سال پیش در ساعت ۷:۵۹ بامداد پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵، ساختمان پلاسکو از طبقه هشتم به بالا دچار آتش‌سوزی مهیبی شد. گفته میشد، نشت گاز ازاجاق پیک­‌نیک و زدن ­ کلید برق، جرقه یک انفجار بوده. ساختمان پلاسکو مجهز به سیستم لوله­‌کشی گاز نبود وعدم بازسازی تأسیسات در سالیان گذشته و کهنگی سیستم سیم­‌ کشی وبرق رسانی مشکل  ساز شده بود. لذا درهمه طبقات از نفت، گازوئیل وکپسول­‌های گازمایع استفاده می­‌شد. وجود این مواد آتش زا موجب گسترش آتش گشته ، شدت حریق دراین حادثه آنچنان بالا بود که ترافیک در خیابان‌های اطراف ساختمان دچار مشکل شده و دود ناشی از آتش ‌سوزی فضای منطقه را فراگرفته وازفاصله چند کیلومتری مشاهده میشد. گرچه تعداد بسیاری افراد آتش‌نشان در داخل ساختمان برای فرونشاندن آتش تلاش میکردند، پس از ساعتی مقامات رسمی خبردادند که آتش سوزی مهارشده. انفجار هایی پی در پی که میگویند کپسول های گازعامل آنها بودند، در داخل ساختمان دامنه آتش را آنچنان افزون کرد، که درحدود ساعت ۱۱:۳۳، هنگامیکه بسیاری آتش‌نشان درداخل ساختمان بودند، کل ساختمان پلاسکو بطورعمودی فرومی ریزد و به طورکامل تخریب میشود. درآن فاجعه فروریختن ساختمان پلاسکو 22 تا 25 نفر ازآتش نشانان و6 تن از کارگران یا نگهبانان ساختمان پلاسکو کشته میشوند.

مقصرین و کمبودها را باید در شهرداری، بنیاد مستضعفان، وزارت کشور، وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی رژیم اشغالگران ایران جستجو کرد: زیرا سازمان آتش‌نشانی با کمبود ابزار مورد نیاز برای انجام وظایفش روبرو بوده، و شهردار محمد باقر قالیباف و شهرداری در حفاظت از بنای قدیمی کوتاهی داشته، بنیاد مستضعفان مالک ساختمان ‌به وظایف خود در ایمن سازی ساختمان توجه نکرده؛ وزارت کار در بازرسی فنی از کارگاه‌های واقع در ساختمان پلاسکو کوتاهی کرده، وزارت راه و شهرسازی نسبت به اعمال مقررات ایمنی و مسایل ساختمان کم‌توجه بوده، وزارت کشور در اجرای مقررات ایمنی ساختمان اقدام مؤثری نکرده، همجنین گروه مدیریت ساختمان به ایمنی فضای کاری وساختمانی توجه نمیکرده.

حزب سکولار دمکرات ایران با درود به بازماندگان این فاجعه وبزرگداشت مقام جان باختگان آتش سوزی ساختمان پلاسکو، تاکید میکند تا هنگامیکه رژیم و دولتهای دزد، بی لیاقت وتبهکارجمهوری اسلامی اشغالگران ایران برکنار نشوند کشتار ملت ایران و نابودی کشور ادامه خواهد داشت.

پاینده ایران و پایدار ملت ایران

پنجشنبه ۳۰ دی 1400