علی خامنه ای و جمهوری اسلامی دشمنان ایرانیان، تب و تاب جنگی در مرزهای ایران با جمهوری آذربایجان را همچنان بالا میبرند و نیروهای نظامی را برای قدرت نمایی به رخ آنها میکشند. بی تردید خامنه‌ای خانن جنگ، ویرانگری و آتش افروزی را نعمت میداند. گرچه بهانه آین آخوند جنایتکار برای رزمآیش و حرکت های نظامی در مرزهای شمال غرب کشوربودن اسرائیل در جمهوری آذربایجان است. آن خاری در چشم او میباشد. خامنه‌ای خانن بدون اینکه از جمهوری آذربایجان نام ببرد، با تهدید کشورهای همسایه میگوید کشورهايی که امنیت خود را با “توهم تکیه به دیگران” تامین می‌کنند، بدانند که سیلی آن را به زودی خواهند خورد. در این زمینه آخوند ها و سردارانش مداما به  جمهوری آذربایجان و اسرائیل میتازند و بر طبل جنگ میکوبند. مسئله جنگ گرچه برخلاف منافع ملی ما میباشد، اما گزینه ای برای ماندگاری آخوندها است. رژیم امیدوار است که بقا خود را با یک جنگ محدود، کشتار مخالفان و زندانیان سیاسی، شدت دادن به سرکوب ها، همه نارسایی هاررا به جنگ مربوط کند.

خامنه‌ای به شدت از خیزش مردمی هراسان است، او با خاطره  دوران جنگ هشت ساله با عراق، تصور دارد که با آن متواند افکار مردم ایران را از مشکلات داخلی منحرف سازد. لذا برای جلوگیری از وقوع خیزش مردمی، تب و تاب جنگی با آذربایجان را با همه امکانات خود بالا می برد. خامنه‌ای که دستش خالی است پس از روی کارآوردن دولت رئیسی، نیاز مبرم به بحران خارجی و افزایش سرکوب دارد که آخرین برگی است که  او دارد. دوران کرونا سواری خامنه‌ای خانن پایان یافته، اعتصابات و اعتراضات گسترده در راه است؛ بنابراین باید به روش جدیدی برای ایجاد بحران به خارج از مرزهای ایران بیاندیشد. با این تفاوت که این بار توان ماجراجویی و بحران‌آفرینی در خارج از مرزهای ایران را ندارد و دقیقا این همان چیزی است که خامنه‌ای از آن شدیدا می‌ترسد.

اسرائیل هم دگر باره چند روز پیش یک پایگاه موشکی پنهانی سپاه پاسداران را در تهران منهدم کرد.  طی یک سال گذشته موارد متعددی از انفجار در مراکز هسته‌ای و همچنین چند مرکز نظامی و موشکی جمهوری اسلامی در ایران گزارش شده، که برای مختل کردن برنامه اتمی و موشکی رژیم بسیار مفید است. رژیم در برابر اسرائیل بقدری زبون و بیچاره شده که درپنهان کردن انفجارها تلاش میکند. سیاستهای جنگ طلبانه ببر کاغذی جمهوری اسلامی موجب شده که از 22 کشور عرب نیمی از آنها با اسراییل روابط دیپلماتیک برقرار کنند. آمریکا هم صد ها میلیارد دلارجنگ افزار به اعراب فروخته و باز هم  میفروشد. بهر حال اروپا، آمریکا واسراییل از بودن یک جمهوری اسلامی ناتوان و گنده گو منافع بسیاری بدست آورده اند. آنها هرگزدر صدد نابودی رژیم آخوندی نخواهند بود. دل بستن به آنان کاریست اشتباه و بدون نتیجه. بنابراین ما ایرانیان برای براندازی رژیم تنها به نیروی همبسته خود میباید تکیه کنیم و باید بدانیم؛ هیچ نیروی بیگانه ای بما کمکی نخواهد کرد. ما میباید خودمان بپا برخیزیم و برای خاتمه دادن به مرگ تدریجی ایرانیان و رهایی از فقر، فساد و فلاکت میباید این رژیم تبهکار را سرنگون کنیم.  

پاینده ایران 

دکتر بهرام آبار، 4. اکتبر 2021