سه روزپیش سالگرد۱۱سپتامبر۲۰۰۱، حمله تروریستی گروه القاعده به آمریکا بود. نوزده تن از افراد القاعده، با ربودن چهار هواپیمای مسافربری، دو هواپیما را به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک کوبیدند. هر دو ساختمان؛ پس از دو ساعت به‌طور کامل ویران شد و خسارت فراوانی به ساختمان‌های پیرامونش وارد گشت. تروریست ها هواپیمای سوم را به پنتاگون، واقع در ارلینگتون در ویرجینیا و هواپیمای چهارم در محلی نزدیک شنک سویل، در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. همه مسافران وعده بسیاری که در ساختمان‌ها بودند کشته شدند. کشته شدگان این ترورها ۲۹۷۴ تن گذارش شده، شمار مجروحان و آسیب‌دیدگان حملات ۱۱ سپتامبر حدود ۲۵ هزار نفر اعلام شده است. نام القاعده از نام اولین پایگاه نظامی این سازمان “قاعدة الجهاد” برگرفته شده. تشکیلات القاعده در سال ۱۹۸۸ توسط اسامه بن لادن میلیاردر عربستانی برای مبارزه با اشغال افغانستان توسط شوروی تأسیس شد وهدفش مسلح‌کردن و آموزش مجاهدین داوطلب جنگ با شوروی بود. این سازمان از حمایت پاکستان و همچنین ایالات متحده آمریکا برخوردار بود. شوک آن حادثه دنیا رو تکان داد وآمریکا و اروپا برای ساقط کردن طالبان که تروریست‌های القاعده را پناه می‌دادند با حمله و اشغال افغانستان جنگ با تروریسم خود ساخته را که با آوردن خمینی به ایران پایه گذاری کرده بودند آغاز کردند. طالبان نام حکومت افغانستان را به “امارات اسلامی افغانستان” تغییردادند. آنها با دیدگاهی واپسگرا، نگرش‌های ارتجائی مذهبی وقوانین اسلامی، فشار شدید به مردم افغانستان وارد کرده، رنج و مشقت بسیار همراه با خشونت، کشتار و ویرانگری حکومت خود را بنا کردند. لذا پدر خوانده های طالبان آمریکا و اروپا، با اشغال نظامی افغانستان طالبان جنایتکار را شدیدا سرکوب کرده، راهی کوهستانها ها نمودند.

 ناگهان چندی پیش پس از 20 سال حضور نظامی، آمریکائیها واروپائیها در افغانستان، با عجله به ترک افغانستان پرداخته، کشور را به طالبان جنایتکار سپردند. رژیم جمهوری اسلامی شادمان از این گام غرب، دولت امارت اسلامی را به رسمیت شمرد وخامنه ای خائن به به آرزوی خود رسید. طالبان جنایتکار شیعه در ایران به تعریف و تمجید طالبان جنایتکارسنی پرداخته، اعلام کردند نیروهای امارت اسلامی شهرهای افغانستان را بخوبی اداره می کنند. کشورهای قدرتمند جهان از جمله اتحادیه اروپا، روسیه، چین و آمریکا، هم خواهان تعامل با طالبان برای پایداری افغانستان شدند. گرجه آنان خواهان گفتگو با طالبان برای حفظ منافعشان میباشند.

43 سال پیش غرب با همدستی شرق، توانست با زمینه سازیهای چندین ساله، نظام پادشاهی ایران، محمد رضاشاه پهلوی وارتش مقتدر ایران را که حتا به روسها هم اجازه تجاوز به کشورهای همسایه نمیداد را برکنار کنند و آخوندی نادان، کینه توز، خشونت گرا و تروریست را جانشین او کند. چند ماه پس از خروج شاه ازایران واعدام امیران ارتش، روسها با زمینه سازیهای پنهانی در 24 دسامبر 1979 افغانستان را اشغال کردن. آمریکا نگران نفوذ رقیب دیرینه‌ درجنوب آسیا ودست یافتن به اقیانوس هند،‌ برای راندن روسها از افغانستان به حمایت از مجاهدین اسلام‌گرا پرداخت و سالها جنگ ادامه داشت. با پایان یافتن جنگهای داخلی افغانستان روسها در15 فوریه 1989 افغانستان را ترک کرده، حکومت تحت حمایت آنها نیزسه سال بعد سقوط کرد. همزمان آمریکا وانگلیس از گروه طالبان برخاسته ازمجاهدین افغان که برای ایجاد “امارات اسلامی افغانستان” تلاش میکردند حمایت کرد وبا کمک نظامی به آنها پرداخت. در آغاز مردم افغانستان به این گروه ارتجائی خوشبین بودند و گمان می‌کردند، آن‌ها می‌توانند به جنگ‌های داخلی افغانستان پایان داده کشور را سر و سامان دهند. اما طالبان برای اشغال همه افغانستان جنگ‌های مرگبار، کشتار و ویرانگری بسیارکردند. درمناطقی که دراختیارداشتند با اجراء احکام شریعت و کارهای خشن به خوشبینی ها خاتمه دادند. در سال 1996 طالبان که سه چهارم افغانستان را تحت کنترل داشتند، با دیدگاهی واپسگرا، نگرش‌های مذهبی وقوانین اسلامی، آن چنان مردم افغانستان را زیر فشار قرارداده، موجب رنج و مشقت بسیار شدند که نفرم از آنها بالا گرفت. طالبان نام حکومت افغانستان را به “امارات اسلامی افغانستان” تغییرداده به خشونت، کشتارو ویرانگری ها ادامه دادند. لذا پدر خوانده های طالبان آمریکا با کمک اروپاییها، با اشغال نظامی افغانستان طالبان جنایتکار را شدیدا تحت فشار قرارداده منزوی کوه ها کردند.

20درسال‌ گذشته مردم افغانستان درمبارزه با تحجرِگرائی و فساد مذهبی بسیار موفق بودند، زنان افغانستان برای بازیابی حقوق از دست رفته‌ فردی و اجتماعی سخت کوشیدن ودست آورهای بسیاری داشتند. نویسندگان و ناشران افغانستان به تولید و پخش کتاب‌های فارسی پرداختند وروشنفکران افغانستان سعی کردند دمکراسی را پیاده کنند. حاکمان جمهوری اسلامی بویژه خامنه ای خائن از این روند درافغانستان سخت خشمگین و هراسان شده بودند، بطوریکه به طالبان، پشتیبانی مالی و نظامی وخدماتی میکردند که آنها بتوانند برافغانستان چیره شده و به آن روند  آزادی و دمکراسی پایان دهند. اروپا و آمریکا با رها کردن افغانستان به دام طالبان ضربه بزرگی به ملت، بویژه زنان آن گشور فرود آوردند. اکنون همه‌ی دستاوردهای ملت افغانستان درخطر نابودی کامل قرار گرفته وخامنه ای خائن و جمهوری اسلامی درپی سوریه کردن افغانستان هستند. رژیم ولایت فقیه درحین رقابت با عربستان، پاکستان و ترکیه می کوشی به عنوان یک بازیگر موثر جای پای نفوذ درافغانستان بیشترو محکم تر کند.ا مقاومت در برابر طالبان، از پنجشیر تا خیابانهای کابل وهرات ادامه دارد. این مقاومت هر روز نیرومند تر میشود. از آن جائیکه آینده ایرانیان وافغانستانی ها مردم افغانستان بهم شباهت دارد، مبارزه برعلیه طالبان سلفی و شیعه بایستی درپشتیبانی وهمبستگی یکدیگر و با استراتژی یکسان انجام بشود. بلی مشکل و فاجعه افغانستان بما مربوطه است، باید به آن بپردازیم و با هم راهکار های پیروزی بر طالبان را بیابیم.

دکتر بهرام آبار، 14 سپتامبر 2021