ابراهیم رئیسی موسوم به آیت الله اعدام

Warning: Undefined variable $title in /customers/0/8/f/seculardemocrat.org/httpd.www/wp-content/plugins/add-to-social-bookmarking/ps-add-to-social-bookmarking.php on line 64

ابراهیم رئیسی موسوم به آیت الله اعدام یکی ازمسئولین کشتارواعدام هزاران معترض به رژیم فقاهتی در سالهای ٦٠،٦٧، 88 و آبان 98،از طرف علی خامنه ای به مقام رئیس جمهوری رژیم اشغالگران ایران منصوب شده است.
در انتخابات ریاست جمهوری جمعه 18 ژوئن 2021 ، کمتر از 10 درصد از تقریباً 60 میلیون رای دهنده واجد شرایط به حوضه های رای گیری رفتند. بنابراین ، کمتر از 5 درصد ازکل رای دهندگان، رئیسی را انتخاب کردند. گرچه رژیم امیدوار بود با شرکت گسترده مردم و مهندسی کردن انتخابات، مشروعیت از دست رفته در انتخابات پیشین را بازیافته و ابراهیم رئیسی را به جهانیان معرفی کند.
اما پیامد نادیده گرفتن خواسته های مردم ایران برای آزادی ، دموکراسی و رفاه، نادیده گرفتن حقوق بشردر ایران و درک نادرست از قدرت و همبستگی مردم ، سران رژیم جمهوری اسلامی را با شکست در انتخابات ریاست جمهوری مواجه کرد وهرگونه مشروعیت را از رژیم فقاهتی گرفت. اما رژیم با وقاهت، نتیجه انتخابات رئیس جمهور جدید را بظاهر دموکراتیک اعلام کرد، گرچه نتیجه پیشتردر یک نبرد قدرت مشخص شده بود. به این ترتیب اقدامات غیر قانونی رژیم چشم انداز ایت الله اعدام را نه تنها برای رئیس جمهورشدن بلکه برای جانشینی خامنه ای پس ازمرگ یا کناره گیری ازمقام رهبری را کاملا آماده کرده است.
رئیسی عبودیت وبندگی خود را به رهبران جمهوری اسلامی بارها تایید کرده وبه خامنه ای نشان می دهد و کاملاً مطیع اندیشه های اوست. نگاهی دقیق به دیدگاه ها، افکارو سخنان ابراهیم رئیسی ، به وضوح نشان می دهد که خشونت ، نفرت و بی رحمی تا چه حد دراین شخص نهادینه شده است: او آماده است تا هر جنایتی را برای حفظ رژیم وحکومت فقاهتی درایران انجام دهد. اهمیت وجود و دخالت رئیسی را در شبکه مافیایی رژیم را، چهارده سال شاگردی علی خامنه ای، نشانگر است.
ابراهیم رئیسی ، آیت الله اعدام ، پنجشنبه پنج اوت درایرانی که بخاطر رژیم فقاهتی در بحران عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرارگرفته به عنوان رئیس جمهور جدید رژیم اشغالگران ایران معرفی خواهد شد.
رئیسی ، با تأیید علی خامنه ای ، باید مذاکرات هسته ای را با هدف لغو تحریم های آمریکا آغاز کند و به نتیجه برساند. روابط خوب او با پوتین و روسیه، ضمن دوری ازاروپا وافزایش انزوای فزاینده و داوطلبانه جمهوری اسلامی را باید بسیار جدی تلقی کرد. اکنون به نظر می رسد که علی خامنه ای درمشورت با روسها در صدد فاصله گرفتن از غرب، اساسا همیشه به دنبال این انزوا بوده است. روس ها اکنون وظایف مشورتی اورا اجرا میکنند. سیاست رژیم توسط آنها برنامه ریزی شده و آخوند علی خامنه ای آنرابه اجرا میرساند، تا روابط اقتصادی رژیم را نه با غربیها بلکه با روسیه و چین تقویت کند.
رژیم آخوندی با وضعیتی ضعیف، تحت فشار ازداخل و فشار چند جانبه از خارج قرار دارد، در پوکر روباز، همه کارت های خود را روی میز گذاشته است. از یک سو ، به سرعت به سمت سلاح هسته ای حرکت می کند ، از سوی دیگر ، با بمب ها و موشک ها در سطح بین المللی فعالیت دارد. در این راستا، آخوندهای شرور با تسریع حلقه و محفل های تروریسم در خارج از کشور ارتباط مستقیمً با افزایش احساس خطراتی است که موجودیت آنها را تهدید می کند.
رژیم آخوندی دردوران ابراهیم رئیسی موسوم به آیت الله اعدام برای جهان، به ویژه اروپا بسیارخطرناک تر شده، منطقه را نا امن و ویران تر کرده و به یک تهدید جدی برای اسرائیل تبدیل خواهد شد. اروپا هم هزینه ای گرانی برای چندین دهه حمایت و مماشات با رژیم آخوندی را خواهد پرداخت.
ما بدینوسیله از کشورهای اروپایی می خواهیم با حمایت از مردم ایران در مبارزات آنها علیه رژیم اعدام، سرکوب و استبدادی، شهروندان ایرانی را برای رسیدن به آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی یاری دهند. با تجدید سیاست خود، نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی را به سطح کنسولی کاهش دهند. ما به شما اطمینان می دهیم که پس از برکناری رژیم فقاهتی و ایجاد یک نظام سکولاردمکرات وآزادیخواه، روابط دوستانه با همه کشورهای جهان، با حفظ منافع متقابل حفظ خواهد شد.
دکتر بهرام آبار، چهارم آگوست

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious