نامه به ریاست کمیسیون اروپا، خانم اورسولا فون در لاین

Warning: Undefined variable $title in /customers/0/8/f/seculardemocrat.org/httpd.www/wp-content/plugins/add-to-social-bookmarking/ps-add-to-social-bookmarking.php on line 64

خانم فون درلاین گرامی و محترم ،

بیش از سه دهه مردم ایران در تلاشند از رژیمی واپسگرا ، ارتجائی و مذهبی که 42 سال است مستبدانه، وحشیانه با خشونت حکومت میکند، رهایی یابند. آخرین تلاش درنفی رژیم سرکوبگر آخوندی، ملت ایران انتخابات متقلبانه ریاست جمهوری ملا ها را تحریم كردند، به موجودیت وكلیت  رژیم نه گفتند.

طبق اخبارمنابع داخلی، گرچه مشارکت مردم در انتخابات قلابی رژیم کمتراز 10٪ بود، رژیم ادعای مشارکت 48.8٪ را داشت تا بر نامشروعی آشکار خود  در سطح بین المللی سرپوش بگذارد. برای اینکار رژیم ولائی، لابی گران دانه درشت خود را برای این منظور فعال کرده و به آنها امید بسته.

روز دوشنبه 28 ژوئن 2021 ساعت 11 بامداد، تریتا پارسی و مجید گلپور (لابی گران رژیم) در یک نشست مجازی پارلمان اروپا درباره اوضاع ایران سخن خواهند گفت و سعی خوامند کرد از رژیمی منفور، ظاهری آراسته معرفی کنند.

ما ایرانیان مبارز و مخالف رژیم توجه شما را به این واقعیت جلب میکنیم که این افراد مزدوران رژیمند وبا لابی گری برای رژیم نامشروع اسلامی به منافع مردم ایران بشدت صدمه میزنند تا منافع خودشان و رژیم را حفظ کنند. این افراد نمایندگان پنهان ولابی های سازمان یافته برای نگهداری و مشروعیت بخشیدن به رژیم ناکام اسلامی در ایران تلاش بسیار میکنند.

بنابراین و بدینوسیله ما از اعضای پارلمان اروپا می خواهیم که ازشرکت در چنین نشست هائی خودداری کنند.  زیرا با این کار تلاش مردم ایران برای آزادی و دموکراسی را تضعیف نموده، همچنین به اعتبار پارلمان اروپا صدمه می زنند..

با احترام

دکتر بهرام آبار

شنبه 26.06.2021

An die Präsidentin der Europäischen Kommission

Frau Ursula von der Leyen

Sehr geehrte Frau von der Leyen

seit mehr als drei Jahrzehnten versucht das iranische Volk  sich von dem fanatischen klerikalen Regime, das sich im Iran seit 42 Jahren diktatorisch barbarisch verhält, zu befreien. Bei dem jüngsten Versuch, das Regime abzuschaffen, hat die iranische Nation die betrügerischen Präsidentschaftswahlen der Mullahs boykottiert und die Gesamtheit und Existenz des Regimes weiter geleugnet. Laut inländischen Quellen behauptete das Regime trotz einer Wahlbeteiligung von unter 10 % eine Wahlbeteiligung von 48,8 %, um die deutliche Illegitimität des islamischen Regimes international zu vertuschen. Dafür hat das Regime seine Cheflobbyisten aktiviert. Am Montag, 28. Juni 2021 um 11.12 Uhr sprechen Dr. Trita Parsi und Dr. Majid Golpour (Regimelobbyisten) in einer virtuellen Sitzung des Europäischen Parlaments über die Lage im Iran.

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass solche Lobbyarbeit für das illegitime Regime nicht die Interessen des iranischen Volkes vertritt, sondern im Gegenteil organisiertes Lobbying darstellt, um die Fehltritte des islamischen Regimes zu schützen und zu legitimieren.

Wir fordern daher die Abgeordneten des Europäischen Parlaments auf, von solchen Treffen abzusehen, da dies die Arbeit des iranischen Volkes für Freiheit und Demokratie untergraben und auch dem Ruf des Europäischen Parlaments schaden würde.

Mit freundlichen Grüssen

Dr. B. Abar

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious