هدف ملی: برپا داشت ‌دمکراسی

Warning: Undefined variable $title in /customers/0/8/f/seculardemocrat.org/httpd.www/wp-content/plugins/add-to-social-bookmarking/ps-add-to-social-bookmarking.php on line 64

هدف ملی: برپاداشت ‌دمکراسی، انتخاب فردی: پادشاهی یا جمهوری!‏

ما نگارندگان بر این باوریم که کهن‌سرزمین ما در نظام ولایی هر روز بیش از روز پیش فرومی‌پاشد و منافع ‏ملی از دست می‌شوند. نیز بر این باوریم که رهایی ایران از نظام ولایی و برپایی دمکراسی جز به دست ایرانیانی که ‏پشت به پشت هم می‌دهند شدنی نیست [۱].‏

شوربختا که کینه‌های کهنه و وابستگی‌های تکروانه شمار روزافزون ایرانیان ناخرسند را از هم‌آفزایی نیروها ‏باز می‌دارد و به نظام از هم پاشیده همچنان فرصت حکمرانی می‌دهد.‏

اما نیز هستند ایرانیانی که کینه‌‌ها و دسته‌بندی‌های فرصت سوز را به کناری می‌نهند و برای رهایی و سربلندی ‏ملی گرد هم می‌آیند. این چنین است که بسیاری از ایرانیان آزادی خواه، همچون امضاکنندگان‎ ‎‏«دعوت جمعی از اعضا و ‏هواداران سابق احزاب و سازمان‌های کمونیستی» و «ما ایرانی هستیم و ایران آزاد را برای همه ایرانی‌ها می‌خواهیم!» ‏و دیگر از جانمایه دمکراتیک «پیمان ‏نوین» شاهزاده رضا پهلوی، پشتیبانی کردند و بر آن شدند که نیرو بر نیرو ‏بیافزایند تا در برابر نظام ولایی قد برافرازند و ایران را از ترس و تاراج و تنهایی برهانند.‏

ما نگارندگان، از همه ایرانیان میهن دوست و دمکراسی‌خواه، چه پیرو جمهوری و چه در پی پادشاهی، می‌‏خواهیم که برای رهایی کهن سرزمین مشترک مان، کینه‌های فرصت سوز را به کناری گذارند و دموکراسی را که برای ‏فردای ایران وعده می‌دهند، از همین امروز میان خود برپا دارند.‏

به باور ما، برای سربلندی ایران که هر ایرانی شایسته آرزومند آن است، می‌بایستی بدون پرهیختن از رقابت ‏سالم و نقد سازنده یکدیگر، کینه‌ها را کنار گذارد، حقوق شهروندی یکدیگر را پاس داشت و به دور از خیال یکی شدن و ‏رهبر یگانه داشتن، بر پایه پنج اصل گفتگو و همکاری کرد.‏

‏۱- حقوق بشر ستون پایه زندگی اجتماعی ما هست و خواهد بود. ایرانی، از هر قوم و باور و گرایش جنسیتی که ‏باشد، حقی برابر و نازدودنی دارد.‏

‏۲- ایران سرزمین مشترک، پیشینیان، هم روزگاران و آیندگان ماست. از همین رو، یکپارچگی آن جای گفتگو ‏ندارد و جدایی هیچ گوشه‌ای از آن به هیچ بهایی پذیرفتنی نمی‌تواند بود.‏

‏۳- دموکراسی و جدایی نظام حکومتی از دین و هر ایدئولوژی دیگر، شیوه حکمرانی روابط امروز ما و ستون ‏پایه حکومت ما در ایران آزاد فرداست. چه حکمرانی امروز و چه حکومت فردا، بر پایه رأی آزاد مردم و برای مردم ‏است.‏

‏۴. سختی‌های اقتصادی ایرانیان، گسترش فلاکت و تاراج و از میان بردن منابع ملی و تنگدستی، ناشی از نگاه ‏‏«خودی غیر خودی»، «خودکفایی»، «درون زایی و برون مرز پرهیزی» و «کارآفرین ستیزی» نظام ولایی است. در ‏ایران آزاد فردا، اقتصاد بازار بنیاد به جای اقتصاد دولتی و کارآفرینی و کاریگری به جای مصادره اموال و رانت ‏خواری خواهد نشست. در چارچوب چنین اقتصادی، تامین اجتماعی و آموزش و سلامت و امنیت به همه ایرانیان امکان ‏رهیدن از آسیب و تنگدستی و توانمندی در تولید و شکوفایی خواهد داد.‏

‏۵- کهن سرزمین ایران همواره چهارراه آمد و شد و داد و ستد با جهانیان بوده است. راه ایران برای برون شد از ‏تنهایی و گام گذاردن به شاهراه توسعه اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی هم پیمانی با حکومت‌های دموکراسی و به ‏ویژه پاسداشت پیمان‌های بین المللی همچون کارگروه اقدام مالی، کنوانسیون پالرمو، سازمان مشارکت بین‌المللی ‏بودجه‌ای، سازمان بین‌المللی کار، آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری، انستیتو داوری استکهلم و دیگر است.‏

بسیاری از ایرانیان از چهل سال مبارزه با ستم جمهوری اسلامی فراوان آموخته‌اند و امروز بر این باورند که ‏گذار از جمهوری اسلامی، نه کار این رئیس جمهور فرنگی و آن ارتش خارجی، بلکه تنها به دست ایرانی است و از ‏همین رو آماده همدلی و همکاری با یکدیگرند.‏

آهنگ این نامه، چهره سازی یا دعوت برای تشکیل و پیوستن به کس و دسته تازه‌ای نیست. ‏

دسته و چهره در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران فراوان و بسنده است. آن چه می‌بایست، شکیبایی دسته‌ها و ‏چهره‌ها، به دور از کینه و بهتان، برای انجمن و گفتگو و همکاری با یکدیگر است. ایرانیانی که خواهان گذار از نظام ‏ولایی میهن سوز و برپایی دمکراسی‌اند می‌توانند برپایه جانمایه «پیمان نوین» و دیگر نامه‌های پشتیبان حاکمیت ‏مردمی گرد هم آیند و از راه رایزنی آزاد و همکاری خودجوش برای سربلندی ایران بکوشند.‏

انجمن آزادی خواهان آستانه ایران آزاد فرداست. بدون آن کشتی به خشکی می‌رانیم و ایران را در دست ایران ‏سوزان باقی می‌گذاریم.‏

ایران
‏۱)‏ جلال آقامرادی، مهندس راه‌سازی، کوشنده سیاسی، ایران ‏
‏۲)‏ نوید جمشیدی، روزنامه‌نگار، سردبیر آسیانیوز و هموند فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (‏IFG‏)‏
‏۳)‏ فرید حاتمی، کوشنده سیاسی، ایران
‏۴)‏ زهرا صفارپور، حزب پان ایرانیست
‏۵)‏ پریوش عبدی‌پور، کوشنده سیاسی ‏
‏۶)‏ شهریار غلامپور، دکترا در فلسفه، کوشنده سیاسی ‏

آلمان
‏۷)‏ بهرام آبار، دبیرکل حزب سکولار دمکرات ایران
‏۸)‏ محمد رضا آذر پاد، دکتر در رشته کشاورزی، کنشگر سیاسی
‏۹)‏ داریوش احمدی، کنشگر حقوق بشر، برلین
‏۱۰)‏ مهین ارجمند، کارشناس انفورماتیک، کنشگر سیاسی و حقوق بشر ‏
‏۱۱)‏ چنگیز امیری، کوشنده سیاسی
‏۱۲)‏ سوران امینی، کنشگر حقوق بشری، سازمان پادشاهی پارلمانی ایران در راستای حقوق بشر
‏۱۳)‏ شهاب انتصاری‌فر، ستوان سابق ارتش جمهوری اسلامی، کوشنده سیاسی
‏۱۴)‏ پویا بهرامی، خبرنگار، هموند کنگره رهایی ایران و کنشگر سیاسی دمکراسی‌خواه، برلین
‏۱۵)‏ حمید بهرامی روشن، کارشناس بیمه، کوشنده سیاسی
‏۱۶)‏ خسرو بختیاری،‌ هامبورگ
‏۱۷)‏ مهرداد پارسا، فعال حقوق بشر
‏۱۸)‏ مهشید پگاهی، کنشگر
‏۱۹)‏ ایرج جوادی، نویسنده و کنشگر سیاسی
‏۲۰)‏ ماشاالله چگینی، کوشنده سیاسی
‏۲۱)‏ نسار حسامی نقش‌بندی، کوشنده سیاسی
‏۲۲)‏ کمال حسینی، کارگردان و بازیگر
‏۲۳)‏ داوود زارع‌زاده، مدیر صنعتی، کوشنده سیاسی
‏۲۴)‏ دانا صابری، کنشگر و کوشنده سیاسی
‏۲۵)‏ مهرداد صفوی، کنشگر سیاسی
‏۲۶)‏ سیاوش کوهرنگ، کنشگر سیاسی
‏۲۷)‏ حسن کیان‌زاد، پزشک، کنشگر سیاسی و سخنگوی سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست
‏۲۸)‏ کوروش فار، کنشگر سیاسی
‏۲۹)‏ فرزانه فرشباف، کوشنده حقوق بشر
‏۳۰)‏ پگاه فَریدَنی، هنرمند
‏۳۱)‏ فرهاد قناعتی، هنرمند
‏۳۲)‏ آرام مرادی، کوشنده سیاسی
‏۳۳)‏ بهروز مرادی، مهندس الکترونیک
‏۳۴)‏ شاهین مقدم، کارشناس نرم افزار مایکروسافت
‏۳۵)‏ شیوا مقدم، عضو شورای مرکزی کنگره رهایی ایران
‏۳۶)‏ مریم نادری، کنشگر حقوق بشری، سازمان پادشاهی پارلمانی ایران در راستای حقوق بشر
‏۳۷)‏ محسن ویسی، کوشنده سیاسی

اتریش
‏۳۸)‏ مازیار فرزان، موسیقی دان

انگلستان
‏۳۹)‏ سیمین بحرینی‌پور، آموزگار، کوشنده سیاسی
‏۴۰)‏ شهرام صمدی، کوشنده سیاسی
‏۴۱)‏ محمد فارسی، ناخدای‎ ‎پیشین، کوشنده سیاسی، هموند شورای مدیریت گذار
‏۴۲)‏ اکبر کریمیان، کنشگر سیاسی، هماهنگ کننده صدای موج آزادی
‏۴۳)‏ ولى‌اله یوسفى، کارشناس بهداشت حرفه‌ای و زیست بوم، شهروند مسئول و مطالبه گر

ایالات متحده آمریکا ‏
‏۴۴)‏ ایرج احزابی فرد، پروفسور علوم ورزشی، ‏
‏۴۵)‏ محمد بهبودی، آرشیتکت، لس آنجلس
‏۴۶)‏ سیما پارسای، کنشگر سیاسی
‏۴۷)‏ ناصر پل، مهندس، سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست
‏۴۸)‏ پرویز حدادی‌زاده، سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست
‏۴۹)‏ حسن رضوی خلبان پیشین جنگنده
‏۵۰)‏ ملیحه روزبه، دکتر و مدیر پژوهش ایمونولوژی در شرکت داروسازی فایزر، پنسیلوانیا، سازمان زنان ایران
‏۵۱)‏ مینا رضوانی، کنشگر سیاسی، واشنگتن ‏
‏۵۲)‏ مهدی زمانی، کوشنده سیاسی، لس آنجلس
‏۵۳)‏ اسفندیار ستاری، دکتر، هموند کنگره رهایی ایران
‏۵۴)‏ ابرمرد مازیار ظفری، دکتر استاد دانشگاه، کنشگر سیاسی
‏۵۵)‏ شهلا عبقری،‎ ‎دكتر، استاد دانشگاه و كنشگر سیاسی ‏
‏۵۶)‏ ‏ سیاوش عبقری، دكتر، استاد دانشگاه و كنشگر سیاسی ‏
‏۵۷)‏ مصطفی عرب، دکتر افسر نیروی هوایی شاهنشاهی، بازیکن و کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران
‏۵۸)‏ رضا علوی، مهندس، تحلیل‌گر تاریخ و سیاست، دالاس
‏۵۹)‏ رضا فرنود، کوشنده سیاسی
‏۶۰)‏ الهیار کنگرلو، استاد زیست شناسی مغز و رئیس بخش پژوهش‌های فیزیک ام آر آی دانشگاه کلمبیا،
‏۶۱)‏ حسن ماسالی، دكتر، كنشگر سیاسی
‏۶۲)‏ مراد معلم، هموند جبهه ملی، لس‌آنجلس
‏۶۳)‏ اردوان مفید، بازیگر و کارگردان تئاتر

بلژیک
۶۴)‏ شیرین اسفندیارمذ، کنشگر سیاسی
‏۶۵)‏ سام فیروزی، کنشگر سیاسی

ترکیه
‏۶۶)‏ فاطمه اسماعیلی، پناهنده و کوشنده سیاسی
‏۶۷)‏ دانیال استخر، دکترای حقوق، دادرس و دادفر(وکیل) دادگستری و استاد دانشگاه
‏۶۸)‏ سمیه راموز، کوشنده سیاسی، فعال حقوق زنان (از دختران خیابان انقلاب)‏
‏۶۹)‏ حسین رحیمی، پزشک، کوشنده سیاسی
‏۷۰)‏ شهریار زرچی، پناهنده و کوشنده سیاسی
‏۷۱)‏ بهروز فرشادفر، آرشیتکت، کوشنده سیاسی
‏۷۲)‏ نورالله قبیطی‌زاده، کشیش، کوشنده سیاسی
‏۷۳)‏ محمود لطافت، پناهنده و کوشنده سیاسی
‏۷۴)‏ حامد محمدی، روزنامه نگار، تحلیلگر سیاسی
‏۷۵)‏ یعقوب نجاری، ملی پوش و مربی پیشین تیم ملی جودو در ایران

دانمارک
‏۷۶)‏ محمد حسین بهبهانی، مدیر مالی
‏۷۷)‏ اسداله علیمحمدی، نویسنده و مدیر پادکست نوا، دانمارک

سوئد
‏۷۸)‏ کاووس ارجمند، جبهه ملی ایران خارج کشور، لیبرال دموکرات
‏۷۹)‏ حسن اعتمادی، روزنامه نگار و کنشگر سیاسی
‏۸۰)‏ نیره انصاری، حقوقدان و کنشگر حقوق بشر
‏۸۱)‏ بابک خرم، كنشگر سیاسى
‏۸۲)‏ همت زمانیان، كنشگر سیاسی
‏۸۳)‏ فیروزه غفارپور، بنیانگذار و‌سخنگو‌ کارزار دادخواهی، دادخواهی ۴۲ سال جنایات رژیم
‏۸۴)‏ شاهپور کریمی بختیاری

فرانسه
‏۸۵)‏ آرش ادیب‌زاده، روزنامه‌نگار سینما گر و فیلمبردار
‏۸۶)‏ ایرج ادیب‌زاده، روزنامه‌نگار
‏۸۷)‏ مهرداد بران، موسیقی‌دان و رهبر ارکستر
‏۸۸)‏ جمشید اسدی، استاد و پژوهشگر
‏۸۹)‏ فریبا امان‌زاده، کنشگر سیاسی، انجمن هما
‏۹۰)‏ سعید امینی، کنشگر سیاسی، انجمن هما
‏۹۱)‏ سامان جعفری، دبیر سابق فیزیك، كنشگر سیاسی
‏۹۲)‏ وانشا رودبارکی، هنرمند نقاش، کنشگر اجتماعی
‏۹۳)‏ میلاد صبوری کنشگر سیاسی، انجمن هما
‏۹۴)‏ ستاره صوفی مقدم، دانشجو معماری، فرانسه
‏۹۵)‏ محبوبه مرادی، دانشجو و گردانده برنامه تلویزیونی ‏
‏۹۶)‏ محمدرضا یزدان پناه، روزنامه‌نگار
‏۹۷)‏ منوچهر نامور آزاد، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر

کانادا
‏۹۸)‏ گشتاسب باوند، کنشگر سیاسی
‏۹۹)‏ رضا سلیمانی، قهرمان شنا و واترپولوی ایران پیش از انقلاب و مربی پیشین تیم ملی کانادا
‏۱۰۰)‏ عطا هودشتیان، استاد فلسفه و علوم سیاسی، تحلیلگر و کنشگر سیاسی
‏۱۰۱)‏ ‎ ‎بیژن یحیی‌پور، بازرگان

نروژ
‏۱۰۲)‏ اروند امیرخسروی، کارشناس زیست بوم، کنشگر سیاسی ‏
‏۱۰۳)‏ محمدرضا حیدری، سخنگوی کمپین سفارت سبز
‏۱۰۴)‏ مهرداد سید عسگری، روزنامه نگار
‏۱۰۵)‏ آرش مهدوی، کوشنده سیاسی

هلند
‏۱۰۶)‏ فریدون شیبانی، روزنامه‌نگار، روتردام ‏
‏۱۰۷)‏ پری عسگری، کوشنده حقوق زنان و گرداننده تلویزیون الوند
‏۱۰۸)‏ وب سایت نماد ملی ایران

‏۱) این نامه در پی نامه‌ای می‌آید که در تاریخ جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹ (۳۰ اکتبر ۲۰۲) انتشار یافت با عنوان «ما ‏ایرانی هستیم و ایران آزاد را برای همه ایرانی‌ها می‌خواهیم!‏» و امضای ۲۹ نفر. بسیاری جانمایه آن نامه را ‏پسندیدند و خواستار پیگیری شدند. ‏

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious