حزب سکولار دمکرات ایران

گفتگوی سیاسی هفته با دکتر کیانزاد، جناب ارجمند و دکتر آبار در مورد پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی و گذار از جمهوری جنایتکار اسلامی، نظامی که نماد انباشت قدرت و ثروت در دست گروهی اندک است. تلاش برای “حاکمیت مردم ایران” نظامی که درآن قانون برآمده از رای آزاد مردم بالاترین مرجع حکومت است.