حزب سکولار دمکرات ایران

فریبی بنام فدرالیسم، حکومت نامتمرکز یا خودگردانی، دانسته یا ندانسته برای ایران پذیرفتی نیست. آنانیکه با گفتمان “ایران فدرال” مردم را گمراه میکنند، یاحکومت نامتمرکز و خودگردانی وعده میدهند، شاید نمیدانند فدرال یعنی چه؟            یا فرصت جویانی منحرف و دشمنان آزادی، استقلال و حاکمیت مردمی در ایرانند، که میخواهند خود بقدرت برسند و دیکتاتوری کوچکی برپا کنند.

در زبان لاتین ریشه واژه فدرال “Federal” از Foeder یا Foedus مشتق شده  و معنای فارسی آن همبستگی ‌یا قرارداد بین همسویان برای انجام کاری بزرگ میباشد.

کشورهائیکه در گذشته به فدرالیسم روی آوردند، سرزمین هائی بودند خود مختار با پرچم و ارتش جداگانه. برای نیرومندی همبستگی را انتخاب کردند باهم ائتلاف نموده متحد شدند و کشور نیرومند تشکیل دادند. برای مثال؛ کشور سوئیس که تا سال 1874  مستقل نبود و از26  کانتون تشکیل میشد. کانتون ها باهم پیمان بستند، متحد شدند و کشوری بنام سوئیس بوجود آمد که از جنگهای داخلی و تهدید های خارجی مصون بماند. ایالات متحده آمریکا قبل از اعلام استقلال در سال ۱۷۷۶، سیزده ایالت جدا شده ازمستعمرات اروپائی- انگلیسی برای نیرومند شدن، در فیلادلفیا با هم پیمان بسته و متحد شده، موجودیت کشوری بنام ایالات متحده آمریکا را اعلام کردند. 1836 به بیست و پنج ایالت و در سا ل 1850 به 31 ایالت و در   سال 1900 به 44 ایالت و در سا ل 1959 با افزایش آلاسکا و هاوایی به 50 ایالت افزایش یافت. کشورفدرال آلمان حدود هفتاد سال پس از شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، توسط متفقین با خاک یکسان شده به چهارمنطقه  تفسیم شده بود. در مناطق غربی با اجازه متفقین کشوری فدرال تاسیس شد که دارای قدرت واحدی برای جنگ و مزاحمت همسایگان نباشد.

از این رو تئوری, فدرالیسم، برخلاف تصور شیفتگان فدرالیسم و مدعیان حق و حقوق اقوام ایرانی، برمبنای جدایی وتقسیم کشوری باستانی با مردمانی درهم آمیخته به واحدهای کوچکترنیست. بلکه فدرالیسم همبستگی واحدهای کوچک برای نیرومند شدن است.

کشور باستانی، یکپارچه و نیرومند ایران هیچ شباهتی به کشورهائیکه برای نیرومند شدن از پیوند واحد های کوچکتر تشکیل میشوند ندارد و نباید تقسیم یا تجزیه بشود. اما  42 سال پیش ائتلاف سرخ و سیاه، خمینی را بقدرت رسانید و ایرانیان را در دام اشغالگرانی که دست نشانده بیگانگانند گرفتار کرد. اکنون همه شهروندان و مردمان ایران از این رژیم فتنه گر دردمند و رنجورند. برای رهائی از این فتنه و بحران ناشی از آن، همه شهروندان، برای براندازی و برکنار رژیم دیکتاتوری مذهبی و مردم ستیز آخوند علی خامنه ای میباید همگام و همبسته شوند. برای پیشگیری از تمرکز قدرت و دیکتاتوری در ایران، نظامی سکولار دمکرات، بفارسی حاکمیت پارلمانی مردم، بدون دخالت دین و مذهب در سیاست و حکومت، نیکوترین گزینه میباشد.

فدرالیسمی که فدرال خواهان برای ایران میخواهند؛ درعمل تقسیم یک دیکتاتوری بزرگ به دیکتاتوری های کوچکتر و احتمالا پیوندی با کشور های بیگانه میباشد.

براساس اسنادِ محرمانه ایکه پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی منتشر شدند، یکی از اسناد حزب کمونیست شوروی با برچسب “فوق العاده سری” درششم ژوئیهٔ ۱۹۴۵ میلادی، برابربا پانزدهم تیر سال ۱۳۲۴ خورشیدی، در کمیتهٔ مرکزی حزب تصویب شد، که در آن فرمان ایجاد جنبش‌های تجزیه ‌طلبانه درآذربایجان ایران، جنوب دریای کاسپین و کردستان بود. آن سند با امضاء استالین به باقروف، تیمور قلی‌اوف و میرزا ابراهیموف وزیر فرهنگ آذربایجان شوروی دستورداده بود،کارهای لازم در زمینه توسعهٔ تلاشهای تجزیه‌طلبانه درایران را انجام دهند. در نتیجه  “حزب دمکرات آذربایجان” و “حزب دمکرات کردستان” همراه با تشکیل دولتهای پوشالی و شرور در آن مناطق انجام شد گه با همت شهروندان همان مناطق برجیده شد.

قدرت های بزرگ برای افزایش منافعشان، تضعیف و تجزیه کشورهای استبدادی بویژه اسلامی و عقب افتاده جهان سوم را مد نظر داشته، از دیر باز تبلیغ حکومت فدرال کرده، آنرا گامی بسوی پیشرفت توجیه میکنند. گرچه هدف آنها تغییر یک دیکتاتوری بزرگ، به دیکتاتوری های کوچک و قابل کنترل میباشد، افرادی فرصت جو و گمراه تحت حمایت آنها خائنانه تشکیلاتی مهیا کرده با آنان در این زمینه هم داستان میشوند.

فریبی بنام فدرالیسم، حکومت نامتمرکز یا خودگردانی، دانسته یا ندانسته برای ایران پذیرفتی نیست. آنانیکه با گفتمان “ایران فدرال” مردم را گمراه میکنند، یا حکومت نامتمرکز و خودگردانی وعده میدهند، شاید نمیدانند فدرال یعنی چه؟            یا فرصت جویانی منحرف و دشمنان آزادی، استقلال و حاکمیت مردمی در ایرانند، که میخواهند خود بقدرت ، جاه و مقام برسند و حکومت دیکتاتوری کوچکی برای خود برپا کنند.

21 دسامبر 2020