پیمان نوین، پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی برای رهایی ایران

Warning: Undefined variable $title in /customers/0/8/f/seculardemocrat.org/httpd.www/wp-content/plugins/add-to-social-bookmarking/ps-add-to-social-bookmarking.php on line 64

شاهزاده رضا پهلوی، روز دوشنبه 28 سپتامبر 2020 خطاب به مردم ایران تحت عنوان “پیمان نوین”، درپاسخ به پیام‌های بیشمار کسانیکه نگران ایران کنونی و آینده هستند گفت؛ ارائه “پیمان نوین” انگیزه ای برای رسیدن به قدرت سیاسی نیست، بلکه تلاش برای برقراری نظامیست که قدرت آن در انحصار یک فرد یا یک گروه نباشد، که مانند رژیم اصلاح ناپذیراسلامی، آینده ی ایرانیان را هرروزتاریکتر ازروزپیش بنماید.

این بارهم شاهزاده رضا پهلوی بوضوح نشان دادند که یک نماد و در عینحال  سرمایه ملی ما ایرانیانند.  پیشنهاد «پیمان نوین» ایشان داری نکات بسیار مهمیست برای “نجات ایران” است که  بهره گیری از آن می تواند انگیزه همبستگی مخالفان رژیم اسلامی و ایجاد نیروئی قدرتمند از آنان بشود.

برای برکناری رژیم اسلامی‌ در ایران از شخص دیگری بجز شاهزاده رضا پهلوی جهت پیشگامی، در مبارزها و تظاهرات نام برده نشده و فرد دیگری نتوانسته اعتماد ایرانیان درونمرز و برونمرز را اینگونه بدست آورد.

شاهزاده نویدبرچیدن کلیت وموجودیت نظام دیکتاتوری کنونی را که ساختار قدرت هرمی آن جوابگوی مشکلات مردم ایران نبوده را  میدهد وتثبیت حاکمیت مردمی بدون دخالت دین و مذهب را تایید میکند.

شاهزاده رضا پهلوی با ایده‌ ها، رفتار،  روش دمکراتیک وملی‌گرایانه اش، محوری محکم برای گذار از رژیم اشغالگران ایران و فاشیست های مذهبی میباشد. شاهزاده برای ایرانیان، نماد عدم خشونت و نفی انتقامگیری دربردازش رژیم جمهوری اسلامی بوده، حضور او درایران بعدازبرکناری جمهوری اسلامی، موجب آرامش‌ و اعتماد مردم ستم کشیده شده و بسترساز جامعه‌ای خواهد شد که میباید ایران را دوباره بسازد و آینده‌ی روشنی برای نسل های بعدی مهیا کند.

شاهزاده رضا پهلوی مهمترین وظیفه خود و نیروهای سیاسی ایران پرست را بازپس گرفتن ایرانزمین و آزادی ایرانیان ازاسارت و اشغال آخوند های فاسد میداند. شاهزاده به نیروهای سیاسی دمکراسیخواه، فارغ از گذشته وگرایش سیاسی آنها دست یاری دراز کرده و کنار گذاشتن اختلاف ها، خودبزرگ بینی و برتری جوئی ها، برای رسیدن بیک هدف “نجات ایران” را خواستارشده اند.

اکنون میباید با همکاری گروهای سیاسی، یک جبهه مبارزه متشکل از فراکسیون‌های جمهوری‌خواه و پادشاهی ‌خواه با حفظ استقلال سیاسی و تشکیلاتی، برای همکاری نزدیک و استراتژیک در انجمنی بنام “انجمن پیمان نوین” میباید ساماندهی و تشکیل شود.

“انجمن پیمان نوین” سکوئیست وسیع برای منفردین، کنشگران، احزاب و تشکل های سیاسی مخالف رژیم، برای مبارزه همبسته و سرنگونی نظام اشغالگران اسلامی حاکم بر ایران. این انجمن میباید تلاش خود را برای مدیریت یک دوران انتقالی کنترل شده بدوراز هر نوع خشونت، پس از حذف حاکمیت وموجودیت جمهوری اسلامی، برای استقرارسکولار دمکراسی و نظامی منتخب مردم ایران، مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشرکوشش نماید.

امیداست که  نهاد ها، احزاب و سازمانهای آزادیخواه و دمکرات برونمرز و درونمرز دعوت شاهزاده را برای رهایی و”نجات ایران” پذیرفته، با همکاری و همگامی استوار، انجمنی نیرومند برای براندازی جمهوری اسلامی اشغالگران ایران وحفظ تمامیت ارضی ایرانی پکپارچه تشکیل دهند.

پاینده ایران وجاویدان مردم ایران

دکتر بهرام آبار

19.11.2020

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious