حزب سکولار دمکرات ایران

شاید دلار دوباره ۱۰ تومان بشود و بنزین ۱ تومان، شاید

اما من دوباره ۲۰ ساله نخواهم شد

مردی که در گذشته بساط گفتگوی تمدن‌ها رو راه انداخت قهرمان دوره خودش شد

مردی که دیروز بی‌محابا سانتریفیوژ اضافه میکرد یک قهرمان هسته‌ایی بود

و مردی هم که امروز سانتریفیوژها رو برچید یک قهرمان هسته‌ایی شد

اما قهرمان واقعی ما مردمان ایران هستیم که هزینه این قهرمان‌های دیروز و امروز رو با جوانی خودمان پرداخت کردیم،

و در این تاریخ ننگین ۴۰ ساله کم نبوده امسال این قهرمان سازی‌ها و بزرگ کردن افرادی که در واقع جز خیانت  به این آب و خاک هیچ کاری نکردن

ای ایرانی، ای هموطن هر رأی شما یعنی کمک کردن به این خیانت‌کاران وطن فروش برای راه انداختن بازی جدیدی مانند: گفتگو تمدن‌ها و برجام و

که نتیجه‌ایی جز از بین بردن کشور عزیزمان ایران رو ندارد همانند جنگ ۸ ساله، قرارداد خلیج پارس، عقب افتادگی، بی‌ارزش شدن پاسپورت و پول و

یعنی تایید سرکوب آزادی بانوان و مطبوعات

پس یک بار برای همیشه و در کنار هم متحد و همدل شویم و بگوییم که ما ایرانی‌ها و اقوام ایرانی برای آزادی کشور عزیزمان ایران

رأی نخواهیم داد

پاینده باد ایران

آرمین امینی

سوم اکتبر 2019