حزب سکولار دمکرات ایران

different-cultures-in-iran

برپائی حکومت اسلامی در ایران، بدون حمایت آمریکا و شرق و غرب، انجام پذیر نبود. محاسبات غرب در مورد حکومت فقاهتی غلط از آب در آمد و بیشترین مزایا نصیب روسها و چینی ها شد. پس ازجنگ هشت ساله ایران با عراق، حکومت اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته ای تکاپوی بسیار کرد و درکنار آن به حمایت از تروریست های منطقه وسیاست ضد اسرائیلی روی آورد وصدها میلیارد دلار برای تهیه بمب اتمی و موشک و جنگ افزارهزینه نمود. از جانب کشورهای غربی اعتراض های گسترده ودر ادامه آن تحریم ها علیه ایران در جهت توقف تهیه بمب اتمی و موشک وغنی سازی اورانیوم شکل گرفت. این تحریم‌ها در زمینه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی و فروش سلاح و مهمات ودرنهایت خرید نفت وگاز راهم دربرگرفت. فشارهای آمریکا بر شرکت‌های نفتی متقاضی به سرمایه‌ گذاری در ایران موجب شده که آنها ازانعقاد قراردادهای جدید یرباز زنند.

روسها وچینی ها بخاطرفشارهای آمریکا واروپا ظاهرا به حمایت ازتحریم‌ها برخاستند, اما درخفا به فروش تسلیحات و مهمات واجناس بنجل به ایران ادامه دادند. این تحریم‌ها همراه با بیکفایتی حکومت، تاکنون تاثیری بشدت منفی بر اقتصاد ایران، وضعیت معیشتی مردم وجامعه ایرانی داشته وعواقب آن کاملا مشهود است.

شاید بعلت آگاهی کاملی که ماازبه انتها رسیدن شکیبائی غرب در تحمل کردار ورفتار سیاسی ناشیانه ودورازخرد حکومت فقاهتی وعواقب وحشتناک آن داریم، بسیاری از ما به خطرهای ناشی از آن و رهبری نظام برای تباهی ایران بخوبی پی برده ایم. درجهان هستی برای بعضی ساکنانش هرگز سرنوشتی غم انگیز بخودی خود رقم نمیخورد. بویژه انسان با اتکا به خردمندی ودرایت خود ، میتواند درسرنوشت, تقدیر واحتمالات ناخواسته وغم انگیز که در انتظارش است, درمحدوده خویش با همیاری وپیوستن به یکدیگر ازبروز مشکلات پیشگیری کرده یا حداقل درتقلیل ضرربکوشد وبخشی ازجهان هستی را که شامل انسان میشود تصحیح کند. اما بکرات غرورکاذب و اصراربر اندیشه های مبتنی بررفتارغریزی ومذهبی چنان او را گمراه میسازد که نه تنها دربیعدالتی جهان هستی غوته ور و همدست گشته, بلکه فراموش میکند که دراین سیاره میلیون ها سال است که موجودیت او با موجودیت دیگر افراد بشر گره خورده و این پیوند ناگسستنیست. حال ما ایرانیان باید از خود بپرسیم به کدام جهت میخواهیم تعلق داشته باشیم به مجموعه ای که انسان را یکسان می بیند وبا اورفتاری میکند که ازدیگران برای خود توقع دارد یا اینکه با دیگران درپی اثبات برتری خود و با خود مرکزی رفتاری ارباب وار میکند، با ضرب و زور قیم مردم میشود و جمعی مزدور را به سرکوب کردن آنانیکه سرفرود نمیاورند میگمارد.

ایران که در دوران رژیم گذشته از کشورهائی مانند اسپانیا، پرتقال، ترکیه و کره جنوبی پیشرفته تر بود، از برکت چپاول و غارتگری آخوند، هم اکنون با آنان  فرسنگهافاصله داشته و در ردیف سودان و سومامی قرار گرفته است.

ازاینکه حكومت ولایت فقیه وجمهوری اسلامی اشغالگر ایران در تماميت، موجوديت و كليت هيچگونه پاسخی برای امروزو فردای جوانان یا پرارزشترین سرمایه های ایران ندارد ونخواهد داشت ترديدی نیست. ایرانیان بویژه جوانان میباید ازاین آخرین فتنه تاریخی نیز به گونه‌ای بگذرند که در آینده نزدیک نظامی سکولار, آزادیخواه ودمکرات, بدون هرگونه تبعیض جننسیتی, قومییتی, مذهبی در کشورمان مستقرگردد. ايران كشوریست پهناور، بسیارثروتمند، با جمعيتی که سه چهارم آن راجوانان تشکیل میدهند. با توجه به نيروی انسانی متخصص و منابع زيرزمينی فراوان، بيگمان آينده درخشانی درانتظارایران میباشد. فرهنگ ایرانی فرهنگیست بسیار پربار و غنی که ما را در راه دگرگونی کشورمان یاری خواهد کرد.

پاینده ایران