خیمه شب بازی ۲۹ اریبهشت (انتخابات رژیم فقاهتی)

Warning: Undefined variable $title in /customers/0/8/f/seculardemocrat.org/httpd.www/wp-content/plugins/add-to-social-bookmarking/ps-add-to-social-bookmarking.php on line 64

images

هم میهنان ما اگرروز۲۹ اریبهشت ازخانه خارج نشویم و به محل صندوق های رآی نرویم وهمه جا تبلیغ کنیم که نباید در این سیاه بازی مضحک که نامش انتخابات رژیم است شرکت کرد چه خواهد شد؟

آیا با نفی خواسته و تائید رژیم ، بعنوان نافرمانی مدنی ومقاومت منفی، آغازی برای نفی وسقوط رژیم مهیا نمیشود؟ آیا انتخابات رژیم برای انتخاب شایسته و مبارزه با فساد و دزدیهای دولتیست؟ آیا انتخابات رژیم نوعی کسب مشروعیت ازمردم برای ادامه تبهکاریهایش نمیباشد؟ آیا کسب مشروعیت ازمردم بی پروائی و جسارت رژیم را گسترش نمیدهد؟ آیا انتخابات تقلبی رژیم را میتوان یک انتخابات آزاد وحقیقی تلقی کرد؟

انتخابات آزاد وحقیقی شرائطی دارد که هرگز درحکومت استبدادی جمهوری اسلامی اشغالگر ایران برآورده نشده و برآورده نخواهد شد. حداقل شرائط انتخابات آزاد وحقیقی؛ آزادی احزاب، سازمانها و نهاد های مردمی غیر دولتیند، آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتیست؛ عدم وجود هرگونه نظارت، دخالت و محدودیت شرعی ودولتی درمورد نامزد های انتخاباتیست وآزادی رسانه های عمومی اعم از رادیو، تلویزیون، اینترنت ومطبوعات از محدودیت های شرعی ودولتیست و برای رقابتهای آزاد نامزدهای منتخب مردم است. 

ما میدانیم که انتخابات آزاد وحقیقی، سلطنت علی خامنه ای و سرسپردگان دزد، وقیح وآدم کش اورا واژگون خواهد کرد. لذا آنها با دعوت مردم به یک خیمه شب بازی انتخاباتی، بیعت گیری وکوبیدن مهرتأیید برحکومت اسلامی والیگارشی آخوندی، تداوم فقر، فلاکت اقتصادی و فساد رادرایران محکمتر میکنند. مفسدین بظاهر متدین با داغ مهر برپیشانی، نظام آپارتاید جنسی، تشدید فشار سرکوب و بی حقوقی های سیاسی و اجتماعی مردم ایران را برای ادامه دزدیها و چپاول هستی مردم شدت میدهند.

توصیه های اکید علی خامنه ای، اصرار او در مسکوت ماندن پرونده های فساد اداری دولت های نهم و دهم مانند ماجرای اختلاس های نجومی، ماجرای صدها شکایت مجلس، ماجرای دست درازی به صندق های بیمه، بورسیه ها، رانتخواری ها ودزدیها افزونترخواهند شد. این جماعت باید محاکمه و مجازات شوند، درعوض آنها دراندیشه ورود به صحنه انتخابات تقلبی و حمایت از نامزدهای آدم کش حکومت اسلامیند که از آنها پرستاری کند و تباهی ایران را بهتر رقم بزنند، قشر تهیدست را ضعیفتر و ثروتمندان را ثروتمند تر کنند.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious