حزب سکولار دمکرات ایران

mr_-trump-yellow-tie

برخلاف همه نظرسنجی‌ها و انتظار مردم دنیا، دونالد ترامپ، نماینده مستقل حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا، ‌دیروز ساعت نه صبح آلمان و سه صبح واشنگتن بطور رسمی برنده انتخابات رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد. انتخابات رئیس جمهوردر ایالات متحده آمریکا روش خاصی دارد ودو مرحله‌ای انجام میشود. در روزانتخابات مردم ، از یکسو بطورمستقیم به نامزد ریاست جمهوری و معاون وی رای میدهند و از سوی دیگر گزینشگران انتخاباتی را برمی گزینند. تعداد گزینشگران هرایالتی به نسبت جمعیتش تعین شده واکثریت آراء به گزینشگران یک حزب موجب اخذ تعداد کلیه گزینشگران برای آن حزب میشود. برای پیروزی در انتخابات از مجموع ۵۳۸ گزینشگر به حداقل ۲۷۰ رای انتخاباتی گزینشگران نیاز میباشد. به این دلیل احتمال پیروزی با آرای گزینشگران انتخاباتی بیشتر وبا آراء مستقیم مردمی کمتراست. این حالت هنگامیست که که رقیب انتخاباتی رای مردمی بیشتری بدست آورده ولیکن آراء گزینشگران انتخاباتی کمتری داشته باشد..اکثریت مردم امریکا به هیلاری کلینتوت رای دادند، اما دونالد ترامپ بی تجربه وسابقه فعالیت سیاسی به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهورامریکا انتخاب شد چون از538 گزینشگران انتخاباتی 290 نفر باو تعلق داشتند. به باور من خود اوهم ازپیروزیش غافلگیر شده بود. ترامپ درمیان هوادارانش اعلام کرد، اورئیس جمهورهمه مردم آمریکا خواهد بود و خواهان تنش با جامعه جهانی نیست. اما او گفت آمریکا باید در صدرجامعه جهانی قرار بگیرد، اول آمریکا بعد دیگران.

بهر حال پیروزی ترامپ در تمام مطبوعات و رسانه‌های دنیا بصورت شوکه‌ کننده، تکان‌ دهنده، باورنکردنی و غافلگیرکننده توصیف شد و ارزش دلارآمریکا فورا پائین آمد. بطوریکه دربورس توکیووهمچنین دربورس های اروپا کاملا احساس شد.

باید توجه داشت؛ ترامپ وسیاستش فاقد تزمشخص سیاسی میباشد ومانند کتابیست که از محتویاتش کسی خبر ندارد. اما برمبنای گفته‌ های دوران قبل از انتخابات او میتوان حدس زد که با پیروزی وسیع حزب جمهوری خواه تغیرات بزرگی در سیاست جهانی بوجود خواهد آورد. برای مثال امکان تغیر دراوضاع سوریه وعراق، شاید ایران هم بسیار است.

در ایران رسانه‌های دست راستی درنتیجه اظهارات خامنه ای که: ترامپ درست میگوید و او مردی صریح و واضح‌ ‌گوست‌، درچند روز گذشته مستقیم یا غیرمستقیم از ترامپ دفاع میکردند. تاثیر پیروزی ترامپ میتواند اصول‌گراها روبرای گرفتن قدرت حریصترتر کند و با تاثیری که این جریان برمنطقه خواهد گذاشت، رئیس جمهور بعدی حکومت اسلامی یک اصول ‌گرا بشود.

ترامپ پیشترگفته بود که قراداد اتمی با ایران را لغو خواهد کرد. امروز روحانی گفته نتیجه انتخابات آمریکا اثری در سیاست‌ ها با ‏جمهوری اسلامی ندارد وبا اشاره مستقیم به توافق هسته ای با کشورهای پنج به علاوه یک از جمله آمریکا، میگوید آمریکا موظف به اجرای برجام خواهد بود، زیرا برجام به عنوان یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تثبیت شده و با تصمیم یک دولت قابل تغییر نیست. اما اینها همه برای خالی نبودن عریضست چون او شدیدا نگران آن میباشد.

. هم اکنون فعالیت جنگی در سوریه و در نتیجه پیروزی دونالد ترامپ محدود شده و یک حالت انتظار بوجود آمده. سیاست حزب جمهوریخواه هنوز بدرستی مشخص نیست بطوریکه کشتیبان را سیاستی دگر خواهد آمد.

درنتیجه پیروزی دونالد ترامپ وحزب جمهوریخواه ایالات متحده آمریکا درهر دو مجلس، اثربسیار ودگرگونی کلی در نظام جهانی بویژه در خاور میانه بوجود خواهد آمد. برای اوپوزیسیون برونمرزحکومت اسلامی فرصت نوینی گشوده خواهد شد. بایداز این فرصت با همگامی و همکاری برای تغیری در ایران استفاده شود. بهرحال ملت ایران 38 ساله شاهد کار سوداگران مذهب ودین فروشان هستند که با فساد، تبهکاری ایرانرا به نابودی میبرند. فساد مرتجعین اسلامی تا هنگامیکه استبداد دینی- مذهبی ریشه کن نشه کماکان درایران ادامه خواهد داشت. برای مقابله با استبداد مذهبی-سیاسی، آگاهی دادن ازفاجعه ایکه گرفتارش هستیم بطور محدود کافی نیست بلکه میباید عمیقا و کاملا روشنگرانه انجام بشود. کسانیکه خود را روشنفکر معرفی میکنند باید ازسکوت و بیتفاوتی در مقابل حکومت اسلامی واستبداد سیاسی- مذهبی ولایت فقیه دست بردارند. چراکه بعنوان پشتیبانی ازآن تلقی میشود و بقاء ولایت فقیه را تضمین میکند. امروز بحرانی بودن اوضاع ایران و شدت گرفتن آن، شرایط تغیرنظام را مهیا کرده، بطوریکه حکومت اسلامی وحشت زده درصدد چاره جوئیست.

10.11.2016

دکتر بهرام آبار