حزب سکولار دمکرات ایران

139410120957388756829574

جنبش آزادی خواهی مردم كشورهای اسلامی درسال2010، که بنام بهارعربی معروف شد درسوريه هم مردم سنی مذهب وناراضی و معترض را به حركت درآورد. نوشتن شعارهای ضد حكومتی جوانان ودانش آموزان سوری، خشم مقامات امنيتی را طوری برانگیخت که با ضرب و شتم، دستگيری و شکنجه جوانان ودانش آموزان به اعتراض والدینشان، در نهایت بیک شورش تمام عیارمبدل گشت.

نظامیان بی تجربه درمهارکردن اعتراضها وتضاهرات خيابانی سوريه ، با اشد خشونت دست به کشتارمردم زدند و بحران را شدت دادند. بطوریکه بشار اسد از علی خامنه ای دیکتاتورایران کمک خواست. بدستور خامنه ای واحدهای سپاه پاسداران تحت پوشش کاروان های زیارتی و بعنوان پاسداری ازمقبره زینب خواهرحسین به سوریه اعزام شدن (پاسداری ازمقبره خواهرحسینی که دشمن ایرانیان بود ومیگفت مردان ایرانی را باید کشت، زنانشانرا به کنیزی و فرزندانشان را به بردگی گرفت). سپاه قدس خامنه ای شیوه های جدید سرکوب، آدمکشی وکشتارهای بیرحمانه را که در جریان جنبش سبز درایران بکار برده و تخصص یافته بود به همتایان ومتحدانش درسوریه آموزش داد. شیوه هائیکه مردم معترض ایرانرا منکوب وساکت کرده بود، درسوریه موجب شورش وجنگ معترضین با نظامیان طرفدار بشار اسد شد.

جمهوری اسلامی برای پشتیبانی و حفظ حکومت بشار اسد، در کنار روسیه، کمک های مالی ونظامی، سیل اسلحه و مهمات ازطریق عراق را روانه سوریه کرد. دخالت آشکار جمهوری اسلامی در سوریه وحمایت از رژیم بعثی- علوی بشاراسد ، ترکیه و عربستان سعودی و شیخ نشین های خلیج فارس را به مسلح کردن گروههای بنیادگرای سنی مذهب برانگیخت. به این ترتیب تظاهرات انتقادی مردم سوریه برای آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی با دخالت حکومت امام زمانی خامنه ای به جنگ شیعیان با سنی مذهبان تبدیل شد.

روسیه سالهاست که درسوریه پایگاه دریائی دارد وحامی رژیم بشار اسد است و برای ایران هم نقشه های بسیار دارد. ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ پوتین رئیس جمهور روسیه به بهانه شرکت در اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز در نشست “اوپک گازی” با هواپیمای مخصوصش بدون اطلاع قبلی در فرودگاه مهر آباد فرود آمد وبلافاصله سوار بر بنز لیموزین اس ۶۰۰ ایکه همراه دو دستگاه خودروی حفاظتی، از روسیه به تهران منتقل کرده بود، فرودگاه را همراه با محافظینش به سمت خیابان پاستور تهران برای دیدارخامنه ای ترک کرد. این اولین‌ باربود که رئیس‌جمهور روسیه خارج از تشریفات دپیلماتیک بطور مستقیم از فرودگاه به دیدار علی خامنه ای میرفت، که بسیار تعجب انگیز بود. انگار ایران هم بیکی از بلاد روسیه مبدل شده است؟ به گفته ناظران، موضوع اصلی گفت‌ وگوهای پوتین با خامنه ای دیکتاتورقرار داد های کلان سری، جنگ وبحران درسوریه وحمایت های مالی بود. اخیرا خامنه ای پایگاه هوائی شاهرخی همدان را دراختیارنیروی هوائی روسیه قرارداده، که خطرات بسیاری برای ایران دربر دارد. گرچه آمریکا و اروپا برای خاتمه دادن بجنگ سوریه و پایان سیل بیخانمانان مهاجرتلاش میکنند ولیکن روسیه بامید خاتمه تحریم های غرب و ورود او به جرگه هشت کشور صنعتی جهان، قمارسیاسی خود را ادامه میدهد. گاهی آماده همکاری با آنهاست، سپس به بهانه ای به بمباران شهرهای سوریه ادامه داده ومسئولیت آنرا بعهده نمیگیرد. ضمنا پوتین نشان میدهد که روسیه به‌ دنبال محدود کردن نفوذ رژیم ایران در سوریه نیست و سپاه قدس موظف است که در سوریه به نظامیان بشاراسد درکشتار مردم سوریه کمک کند.

پوتین در رابطه با ایران چندین هدف را دنبال میکند: یک؛ حفظ منافع روسیه وحد اکثر بهربرداری از حکومت اسلامی در ایران. دو؛ حفظ و حراست از حکومت اسلامی و جلوگیری از یک تغیر. سه؛ جلوگیری از نهادینه شدن سکولاریسم و آزادی و دمکراسی در ایران. چهار؛ حمایت از خامنه ای برای درجلوگیری از رابطه نزدیک ایران با غرب. پنج؛ آماده نمودن ایران به کشوری تحت حمایت روسیه. صدمه ایکه ایران طی 200 سال گذشته از روسیه دیده غیر قابل تصوراست. حمله های نظامی روسیه در زمان قاجارها و معاهده های گلستان و ترکمن چای که یک سوم خاک ایران را از ما گرفت. دوباراشغال نظامی استانهای شمال ایران، چپاول دهات و شهرها و ایجاد حکومت های کمونیستی درآنها. برای دخالت و ایجاد تشنج سیاسی و اجتماعی، ایجاد حزب توده وابسته به شوروی در کشور مان.

روسیه بسرکردگی ولادیمر پوتین، هم اکنون باتفاق حکومت آخوندی خامنه ای در کنار بشار اسد ونظامیان سوری به بمباران وکشتارمردم سوریه مشغول است. پایگاه هوائی شاهرخی همدان که در اختیاربمب افکن های روسی گذاشته شده برای بسرعت و سهولت دادن بمباران شهرهای سوریه، ویران کردن آنها وبه هلاکت رساندن مردم معترض آنهاست. در واقع آخوند خامنه ای وحکومتگران وسردارانش را باید مهمترین عاملین جنایات جنگی در سوریه محسوب کرد و در فرصت مناسب میباید بعنوان جنایت کاران جنگی محاکمه و مجازات شوند.

تعداد کشته وقربانیان این جنگ وحشتناک وبیحاصل بیشتر از 350 هزار نفرو معلولین بیش از400 هزار نفر برآورد شده. حدود 12 میلیون بی خانمانن. از این تعداد 4 میلیون به ترکیه، 1٫5 میلیون به لبنان، یک میلیون به اردن و  نیم میلیون نفر به عراق و صد ها هزار به کشورهای اروپائی پناهنده شده اند. با این همه کشته، ویرانی و نابودی عمده شهرهای سوریه، کشتار و ویرانی هنوز ادامه دارد. روسیه حاظر به آتش بس نیست وباتفاق سپاه قدس به جنایات جنگی ادامه میدهند. خبرگزاریها از کشته شدن بیش از900 عضو سپاه پاسداران و400 ارتشی و کشته شدن صد ها تبعه افغانی تیپ فاطمیون در سوریه خبر میدهند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی حول محور دخالت حکومت اسلامی در جنگ سوریه نوشته: سپاه پاسداران ایران هزاران پناهنده افغانی را که مجوز اقامت قانونی در ایران نداشتند، بطوراجباری به میدان جنگ فرستاده. بگزارش این سازمان حکومت ایران با اذیت وآزار خانواده‌ها وتهدید به اخراج آن‌ها به افغانستان، گاه با وعده پرداخت پول واقامت دائم، جوانان آنها را مجبور به اطاعت ‌و رفتن به میدان جنگ سوریه میکند. سپاه میگوید ماهی۵۵۰ دلار به آنها که به جنگ میروند میپردازد. اما در مصاحبه با افغانیها مشخص شده که برای شرکت اجباری با فشار و تهدید درجنگ سوریه به آنها 100 دلارپرداخت میشود‌. این هم نمونه ای از دروغ و دغلهای سرداران دزد سپاه برای دستبکار شدن و بالا کشیدن پول خون افغانی های آواره و بیچاره درایران است. یک جوان افغانی گزارش کرده؛ مه با پسر عمویش در تهران دستگیر عوامل سپاه میشود، تحت فشار قرارمیگیرد و برخلاف میل باطنی ضمن دیدن آموزش کوتاه نظامی همراه یک واحد ۴۰۰ نفری ازهموطنانش به خط مقدم جبهه جنگ سوریه  فرستاده میشود. تلفات این واحد در کمتر از چند روز ۲۰۰ نفر بوده. جوان افغانی برای حفظ جانش از خط مقدم جبهه‌ فرار میکند و پنهان میشود. بلا فاصله خانواده او ازسوی اطلاعات سپاه  تحت فشار و تهدید قرارگرفته و از ایران اخراج میشوند.

اینروزها مردم سوریه بدترین وخونین ترین ساعات زندگی را پشت سر میگزارند. مردم بیپناه سوریه در بیغوله ها بدون آب و نان بمباران میشوند. آنها نمیدانند تا کی این جنگ بیحاصل و خانمان برانداز ادامه خواهد داشت. آمار کشته شدگان درگیری های این روزها بیشتر از صد نفر در روز است، که اکثر آنها کودکانند. اخیرا دربمباران هوائی یک دبستان دخترانه 22 دانش آموز و چهار آموزگارکشته شدند. بشار اسد پاسخ آزادیخواهی مردم سوریه را بکمک خامنه ای و پوتین با تانک، توپ، راکت و بمب های بشکه ای میدهد و از بچه ها بعنوان سپر انسانی استفاده میکند.

حاکمان اسلامی در ایران از ابتدا بی قید و شرط از رژیم دمشق حمایت همه جانبه کردند و به آن ادامه میدهند. کارنامه خامنه ای و هوادارانش در طول بیست و چند سال حکومت او سراسر جنایت و تبهکاریست، دردشمنی با ملت ایران و کشورهای همسایه رکورد زده و در دشمنی با غرب بیمانندند. حکومت آخوندی برنامه های خود را در تخریب و تباهی ایران بخوبی انجام داده و در سوریه هم آن روش ها را بکار میبرد. تحلیلگران سیاسی سقوط رژیم بشار اسد را آغازی بر پایان حکومت اسلامی درایران میدانند. حکومتچیان میگویند سوریه از خوزستان برایشان مهمتر است، زیرا اگر سوریه سقوط کند تهران هم سقوط خواهد کرد. درواقع سوریه نقطه اتکا و دلگرمی حکومت اسلامی درتهدید اسرائیل هم هست. رژیم آخوندی در تمامی این سال ها همواره با پشتگرمی به سوریه و حزب الله لبنان اسرائیل را تهدید به نابودی کرده. رسانه های دولتی- حکومتی با شیعه نامیدن علویان سوریه دلایل حمایت از سوریه را دفاع از شیعیان قلمداد میکند و  دربرانگیختن احساسات مذهبی مردم ایران سعی کرده، میخواهد آنها را تحت تاثیر قرارب دهد و از آن بهره برداری کند. درصورتیکه علویای سوریه از فرقه نصیریه یک گروه مذهبی عرفانی هستند که در قرن پنجم از شیعه امامیه منشعب شده، تا امروز بدعت ‌گذار و خلافکار شمرده میشوند. امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان، بنا بر ملاحظات سیاسی و برای ایجاد اتحاد با حافظ اسد دیکتاتور پیشین سوریه ، علویان سوری را با شیعیان یکی و همبسته اعلام کرد. خمینی هم ادعای تشیّع خاندان حاکم در سوریه را توجیهی برای ائتلاف استراتژيک در منطقه میدانست؛ توجیهی که ازآن برای تحریک عواطف و احساسات مذهبی مردم ایران بارها استفاده کرد.

بهر حال نظام تبهکار آخوندی در کنارصدمات و ضررهائیکه در این 38 سال برای مردم ایران تولید کرده، با حمایت از بشار اسد برای کشتار مردم سوریه و جنایات جنگی کنونی، معضلی کلان و مسئولیت بزرگ و بدون حد وحدودی برای آینده ایران ایجاد میکند، که نسل های آینده را گرفتار خواهد کرد.

به باور من راه حل و خاتمه دادن به این معضل در ید مردم ایران است. مردم میتوانند درمخالفت با این جنگ عملا و علنن ابراز وجود کنند و با مقاومت منفی و نافرمانی مدنی به حکومتگران فشار بیارورند. اخیرا رسانه های حکومتی ازغیبت و سرپیچی میلیون ها جوان از خدمت سربازی خبر داده اند. اینکار خود نوعی نافرمانی مدنی برای شرکت نداشتن در جنایات نظام فقاهتیست که باید گسترش یابد و با افشاگریهای گسترده اهداف جنایتکارانه این نظام را بآشکار کند.

بهترین گزینه برای رهانی از جنایات حکومت اسلامی برکناری و تغیر آن بدست مردم به یک حکومت مردمیست. حکومت اسلامی که از مردم نیرو میگیرد، این نیرو را بر علیه مردم و مردمان دیگر کشور ها بکار میبرد. مردم ایران باید نیرو را با مبارزه بدون خشونت از حکومت باز پس بگیرند. یعنی با مقاومت منفی و نافرمانی مدنی سپس اعتصابات گسترده کارگران و اصناف ونهایتا تظاهرات سراسری و میلیونی کار نظام جهل و جنون و قتل و غارت را یکسره بکنند. اپوزیسیون خارج وظیفه دارد باهمگامی و همکاری به آگاهی و روشنگری پرداخته، راهنمائی و یشنهاد های موثر بدهد. در رسانیدن صدای ملت ایران بگوش جهانیان بویژه سازمان ملل فعالانه شرکت کند.