حزب سکولار دمکرات ایران

khameneyi-russia1

کارزارانتخابات قلابی رژیم غاصب ایران رو به پایان است وجناح های سیاسی درونمرز تلاش دارند نهایت توان خود را به جامعه منتقل کنند. نظام ورشکستهء اسلامی  در ایران پس از بیش از 38 سال سیاستی در خلاف خواستها، نیازها ومنافع مردم ایران، در کمال بی توجهی به منافع ملی، ده ها سال تحریم های غرب و سیزده سال مذاکره با ۵+۱برای لغو آن تحریم ها، خود را برای بیعت گیری از ملت ایران آماده میکند. اما تند روها (خامنه‌ای وهوادارانش) نگران واکنش غافلگیرانه مردمند و از فردای آن میترسند. درحالیکه کارنامه سیاهشان برای مردم عیان است، مشکل بزرگ آنها چگونه برگذار کردن این بیعت است و برای خام کردن توده ها از هیچگونه ترفندی فروگذاری نکرده اند.

از طرفی پوتین دیکتاتورروسیه که تلاش می کرد در مورد رقابت های جناح های سیاسی داخل ایران خود را بی طرف جلوه بدهد، مدتهاست که محافظه کاری را کنار گذاشته و علنا از تندروهای حاکم در ایران حمایت می کند. ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ پوتین به بهانه شرکت در اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز به تهران رفت، در فرودگاه مهرآباد بلافاصله سوار بر بنز لیموزین اس ۶۰۰ ایکه همراه دو دستگاه خودروی حفاظتی، از روسیه به تهران منتقل کرده بود، فرودگاه را همراه با محافظینش به سمت خیابان فلسطین تهران برای دیدارخامنه ای ترک کرد. این اولین‌ باربود که رئیس‌جمهور روسیه خارج از تشریفات دپیلماتیک بطور مستقیم از فرودگاه به دیدار علی خامنه ای میرفت، که بسیار تعجب انگیز بود. پوتین که در عینحال میباید اورا سرکرده اداره اطلاعات و جاسوسی شوروی تلقی کرد، بدون شک در دیدارش با علی خامنه ای، مسائل مهمی را دررابطه با بحران بزرگی که در ایران درحال شکل گیریست باو گوشزد کرد. پوتین میداند که این بار حکومت اسلامی رفتنیست و این نظام بی لیاقت و ندانم کارازبهره دهی وادامه حفظ منافع روسیه  باز خواهد ماند. پوتین سعی کرد علی خامنه ای را از خطریکه در انتظار اوست آگاه کند و او را با راهکارهایش برای حفظ حکومت اسلامی آشنا سازد. درضمن پشتیبانی حامل خامنه ای را بعنوان سدی درایجاد رابطه نزدیک با غرب بدشت آورده و ایران را به کشوری تحت حمایت روسیه مبدل کند. از این جهت خامنه ای وهوادارانش از نتیجه انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورا دچار بیم و اضطراب شدید شده اند.