حزب سکولار دمکرات ایران

putbenz

23 نوامبر 2015 پوتین به بهانه شرکت در اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز به تهران رفت، در فرودگاه مهرآباد بلافاصله سوار بر بنز لیموزین اس 600 ایکه همراه دو دستگاه خودروی حفاظتی، از روسیه به تهران منتقل کرده بود، فرودگاه را همراه با محافظینش به سمت خیابان فلسطین تهران برای دیدارخامنه ای ترک کرد. این اولین‌ باربود که رئیس‌جمهور روسیه خارج از تشریفات دپیلماتیک بطور مستقیم از فرودگاه به دیدار علی خامنه ای میرفت، که بسیار تعجب انگیز بود. انگار ایران هم بیکی از بلاد روسیه مبدل شده است؟

میگویند پوتین در دیدارش با علی خامنه ای، مسائل مهم سوریه و ایران را صریحا مطرح کرد. علی خامنه ای هم مثل همیشه درمورد توطئه اسرائیل و امریکا تاکید میکرده. پوتین به تجربه اش درمورد بحران درروسیه و همچنین  تجربه های حاصل از بحران های لیبی و سوریه اشاره کرده، بزرگوارانه اندرز میدهد که باید فضای سیاسی را قبل از آغاز بحران باز کرد، والا کنترش بسیار مشکل خواهد بود. خامنه ای جواب داده: “زمانیکه شرایط لازم فراهم شود”. پوتین هشدار گویان جواب داده “ما این جمله را هم از قذافی شنیدیم و هم از بشار اسد”. خامنه ای از او پرسیده: “این نظر را با اسد در میان گذاشته اید؟” پوتین جواب داده: ” بلی پیش از آغاز بحران و هم در آخرین سفرش به مسکو. در آخرین گفتگوئی که داشتیم اوپذیرفت، اشتباه بزرگی مرتکب شده است.

بلی در ایران هم بحران بزرگی در حال شکل گیریست. پوتین میداند که این بار حکومت اسلامی رفتنیست و این نظام بی لیاقت و ندانم کارازبهره دهی وادامه حفظ منافع روسیه  باز خواهد ماند. پوتین سعی میکند علی خامنه ای را از خطریکه در انتظار اوست آگاه کند و او را با راهکارهائی برای حفظ حکومت اسلامی آشنا سازد. درضمن پشتیبان خامنه ای، بعنوان سدی درایجاد رابطه نزدیک با غرب باشد وبا کمک او ایران را به کشوری تحت حمایت روسیه تبدیل کند.

صدمه های روسیه برای ملت ایران در ۲۰۰سال گذشته، غیر قابل تصوراست. روسیه همیشه در صدد رسیدن به آبهای گرم خلیج فارس، آماده دست اندازی به ایران بوده است. حمله های نظامی روسیه در زمان قاجارها و معاهده های گلستان و ترکمن چای که یک سوم خاک ایران را ضمیمه روسیه کرد نباید فراموش شود. اشغال نظامی ایران در جنگ های جهانی یک و دو. چپاول مناطق اشغال شده و سعی در بجا گزاردن حکومت های دست نشانده سوسیالیستی در آنها، تاسیس حزب توده و سازمان جوانان آن توسط “ک جی بی” و خائنین به ملت ایران. تبلیغ و تحریک جوانان ایرانی بر علیه دولت، تشکیل خانه های تیمی و شاخه نظامی حزب توده برای سرنگون کردن حکومت ایران و تشکیل حکومت سوسیالیستی دست نشانده روسیه.

حال باید دید آیا علی خامنه ای آخوند لجباز و مردم ستیز تا چه حد آماده باز کردن فضای سیاسی درایران است. به باور من شکافیکه بین ملت ایران و علی خامنه ای مسئول مستفیم تمام مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایرانیان، بوجود آمده مرمت ناپذیر است واکنون پس ازانجام برجام و شدت گرفتن نابسامانی کشور، بحران سیاسی – اجتماعی در ایران در حال شکل گیریست.

دکتر بهرام آبار؛ 24.01.2016