حزب سکولار دمکرات ایران

tgu2znx2lkjaq6nr0a27

بیش از چند ماهی به زمان برگزاری انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان نمانده. پس از 37 سال تقلب کاری حکومت اسلامی، حسن روحانی اخیرا اعلام کرده که انتخابات آینده در ایران باید آزاد، رقابتی، قانونی و شفاف انجام شود. ازطرفی احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان اعلام میکند: انتخابات مجلس خبرگان نباید سیاسی شود؟ و صلاحیت افرادی که تحقیق در مورد آنها به جایی نمی رسد تایید نخواهد شد. یعنی آش انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان در همان کاسه اسلامی وآخوندی عرضه خواهد شد. حکومت اسلامی غاصب ایران از 37 سال پیش تا اکنون برگزاری انتخاباتش تقلبی و مالامال ازحیله وتزویردرلابلای برگزار کننده گانی که جرثومه فساد وتباهی بوده اند انجام شده. اینبار نیز به همان نتایج وافتخاری خواهد رسید که انتخابات  گذشته، بویژه درسال 1388 به آن نائل گشت. گرچه اصلاح طلبان (فرصت طلبان)، صادق ترین افرادخواستار بازگشت به اهداف و آرمانهای اولیه نظام اسلامی ونجات این رژیم سرکوب، فتل و غارت وزندانند. یعنی برای ادامه حکومت مذهبی ورژیم استبدادی اسلامی درتلاشند که از آن یک “دمکراسی مذهبی” عوام فریبانه معرفی کنند. بنابر این برگزاری انتخابات آزاد، سالم ومنصفانه، حق مسلم ملت ایران است که تا کنون توسط حاکمان اسلامی متقلبانه نقض شده، یقینا در آینده هم نقض خواهد شد! استقرارحاکمیت مردم خط قرمز خامنه ای و آخوند های حکومتیست. خامنه ی بارها اعلام کرده که برگزاری انتخابات آزاد، سالم ومنصفانه در نظام اسلامی بارها انجام شده و شاخص “دمکراسی مذهبی” میباشد. البته برداشت او ازانتخابات آزاد، آنست که طبق خواسته او انجام شود و از صندوقها افرادی بیرون آیند که اومیخواهد. برگزاری انتخابات آزاد، سالم ومنصفانه دریک نظام مردمی، مستلزم پیشنیازهائیست که حتی فقدان یکی ازآنها کلیت انتخابات رااز هرنظرمردودمیکند. این پیشنیازها عبارتند ازحذف نظارت استصوابی، آزادی احزاب، سازمانها واتحادیه ها، آزادی بیان اندیشه، آزادی رسانه ها( وجدان بیدارجامعه)، آزادی زندانیان سیاسی، عدم وجود جو وحشت و سرکوب، عدم هرگونه تبعیض، زمینه آزاد وباز برای کاندیداها, آزادی رقابتهای سالم وبدون خشونت, اعتماد سازی برای شمارش درست، دقیق وبدون تقلب آرا و خلاصه آنکه برآورده شدن شروطیکه در یکصد و پنجاه و چهارمین اجلاس اتحادیه بین المجالس در پاریس پذیرفته شده وبرای برگزاری انتخاباتی آزاد, سالم ومنصفانه لازم است. حکومت اسلامی، در بهار سال ۱۹۹۴ به عنوان یکی از اعضای اتحادیه بین المجالس و در یکصد و پنجاه و چهارمین اجلاس آن در پاریس، اعلامیه مربوط به انتخابات آزاد و منصفانه را پذیرفته و با دیگر کشورهای دنیا آنرا به تصویب رسانیده است. شورای اتحادیه بین المجالس با تاکید براهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که میگوید حکومتها باید به موجب انتخاباتی بدون تبعیض، تقلب و واقعی، به اراده مردم متکی بوده و پایداری خود را اینگونه بیمه کنند. از طرفی با تایید اصول بنیادین انتخابات آزاد و منصفانه که توسط کشورها در اسناد جهانی و منطقه ای پذیرفته اند؛ از جمله حق مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم همه افراد در اداره کشور بوسیله نمایندگانی که دربستری از حقوق مساوی برای نامزد شدن و بیان دیدگاههای سیاسی بصورت انفرادی یا گروهی در حزب با سازمانی همراه با دیگران آزادانه در انتخاباتی با رای مخفی انتخاب شده اند. با آگاهی از این حقیقت که حق حاکمیت مردمی طبق اراده آنها، از طریق انتخابات آزاد نمایندگان وتشکیل دولت توسط ایشان ازاین حق مسلم خود برخوردار میشوند. نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد نظر اکثریت با اراده مردم، بدون مداخله قدرت های جهانی و دولت ها، براساس منشورسازمان ملل متحد باید آزادانه برگزیده و توسعه داده شود

بهر حال سکولار دمکراسی يگانه ابزار کاربرای رسیدن به فضائیست که درآن بتوان حقوق پایمال شده مردم ایران را بازپس گرفت وبطور مسالمت آميزدست این بیمارواپس مانده وخشونت گر بنام حکومت (جمهوری) اسلامی را از دامان ملت ایران جدا کرد. گرایش به انتخابات آزاد و سالم در ماورای نظام ولایت فقیه، می تواند نيروهای سياسی و مدنی را پيرامون يک هدف مشترک گرد هم آورد ونیروی آنها را به کانون تغیر رژیم مبدل سازد. با آرزوی استقراریک نظام سکولاردمکرات و کثرت گرائی که نمایندگان مردم، آزادانه به خدمتگزاری ملت بپردازند.

بهرام آبار ،  10 آگوست 2015