حزب سکولار دمکرات ایران

5%20moalem

لطیف روزیخواه (فعال صنفی معلمان): دولتمردان باید بدانند تلاش برای پاک کردن صورت مسله دامن زدن به آتش زیر خاکستر است همانگونه که مردم عزیز ایران و دولتمردان واقفند جامعه فرهنگیان ایران از فهیم ترین و منطقی ترین و مدنی ترین قشر جامعه بشمار میرود. بر همین اساس در سالهای اخیر فعالیتها واعتراضات صنفی فرهنگیان بصورت کاملا مدنی و قانونی و بدور از هرگونه خشونت و گرایشات سیاسی بوده است .البته همواره خواهان یک جامعه آزاد و دموکراتیک بوده است. در عین حال کانونهای صنفی فرهنگیان و شورای مرکزی تشکلها همواره خود را از جناح بندی های سیاسی دور نگه داشته است. تجمعات فرهنگیان در زمستان 93 ودر بهار 94 بصورت کاملا مدنی و قانونی برگزار گردید تا خواسته های صنفی خود راکه سالها بدنبال آن هستند , به گوش مسولان برسانند. متاسفانه نه تنها گوش شنوایی در حاکمیت نبود تا به خواسته های صنفی فرهنگیان پاسخ در خور داده شود بلکه با افزایش فشار و ادامه حبس معلمان و فعالین جنبش, موجبات رنجش بیشتر و اعتراض فرهنگیان را فراهم نمودند و نهایتا با ممنوع الخروج نمودن وبازداشت اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی فرهنگیان ,این بی حرمتی را به اوج خود رساندند و جامعه فرهنگیان را به چالش طلبیدند و این امر منجر به فراخوان تجمع 31 تیر در مقابل مجلس گردید که با استقبال کم نظیر فرهنگیان روبرو شد. نحوه برخورد حاکمیت با تجمع 31 تیر و دستگیری وبازداشت بیش از 130 نفر از شرکت کنندگان در این تجمع , بار دیگر بی تدبیری و بی مسولیتی حاکمیت را در قبال اعتراض مدنی و عدالتخواهانه فرهنگیان به اثبات رساند و تدارک هرچه بیشر فرهنگیان را برای ادامه اعتراضات در مهر ماه فراهم نمود. دولتمردان بدانند برای جبران مافات تیر و شهریور فرصت طلایی برای آنان محسوب میشود. عاقلانه ترین راه برای حاکمیت پاسخ مثبت دادن به خواسته های فرهنگیان تا مهر ماه است. در صورت بی توجهی دولتمردان به خواسته های فرهنگیان , مهر ماه میتواند آبستن حوادث دیگری باشد در صورتی که راه های قانونی و مدنی به روی جامعه بسته شود بی تردید گرایش های رادیکالی و تند خود را به نمایش خواهند گذاشت و تمامی گزینه ها قابل بررسی خواهد بود و قطعا مسولیت عواقب آن بر عهده حاکمیت است. به امید آزادی اسیران در بندمان لطیف روزیخواه دهم مرداد 1394  

منبع: ایران پرس نیوز