در یوتیوب:
خواهر زاده علی خامنه ای:آرزوی من مرگ علی‌ خامنه ای‌ است

پرسش و پاسخ ها

گزارشی ویژه از آخرین وضعیت بیماری و سرطان علی‌ خامنه‌ای از زبان

دکتر محمود مرادخانی(خواهر زاده علی خامنه ای)

-يکم:

چگونه حامی حرکتهای اعتراضی مردم در داخل کشور باشيم?

الف – يکشنبه گذشته روز جهانی زن بود. همه ما ايرانيها می دانيم که حکومت اسلامی با تفکرات قرون وسطايی خود ، برابری جنسی را قبول ندارد و ارزش و مقام زن را در جامعه ناديده می گيرد. بدترين و زشترين بی احترامی ها و ظلم ها بر زنان در حکومت اسلامی حاکم در ايران انجام می شود… گزارشی از شرکت ياران گروه براندازان در اين مراسم را به اطلاع شما می رسانيم : (ارائه اخبار و گزارشها)
ب – در آستانه سال نو و نوروز باستانی هستيم. متاسفانه هنوز رژيم جنايت کار اسلامی بر ميهنمان حکومت می کند….
بزرگداشت روز جهانی زن و همچنين برگزاری مراسم نوروز وظيفه ملی و نشانه نافرمانی از فرهنگ تحميلی رژيم است ..

-دوم:
انجام اين بزرگداشتها و مخصوصا برگزاری مراسم ملی و نوروزی چه اهميتی دارند ؟

-سوم:

در روزهای گذشته شاهد جنايتهای ديگری از رژيم بوديم (اعدام شش شهروند کرد) و همچنين شاهد حضور مردم در حرکتهای اعتراضی صنفی و ضد قوانين مدنی رژيم بوده ايم … مردم همواره در صحنه هستند و مبارزه همچنان ادامه دارد.

-چهارم:

حرکتهای اعتراضی مردم نشان از چه دارند ؟

پنجم:

احکام اعدام و ميزان اختناق همچنان در حال رشد هستند. آنچه اين رژيم خوب انجام می دهد ، جنايت و چپاول است. چگونه است که برخی هنوز بر اين باورند که می توانند رفتار اين رژيم را تغيير بدهند ؟

ششم:

حمايت واقعی از جنبش های مردمی چگونه بايد باشد ؟ آيا امضای بيانيه و فراخوان و بطور کلی محکوميت لفظی جنايت های رژيم و حمايـت لفظی جنبش های مردمی کافی هستند و يا نه ؟
barandazan