دولت انگلیس صد ها میلیون پوند به مردم ایران بدهکار است و این بدهی ‌ را نباید به رژیم فاسد وتبهکار آخوندهای ‌بپردازد.  بدهکاری دولت انگلستان به مردم ایران مربوط به یک قرارداد خرید تسلیحاتی سالهای 1971 و 1976 ، بین صنایع نظامی انگلیس (لیلاند موتورز) و دولت پادشاهی ایران میباشد. دولت پادشاهی ایران وصنایع نظامی انگلیس قراردادی برای ساخت بیش از 1750 تانک و خود روی زرهی به ارزش 650 میلیون پوند منعقد کردند و کل آن مبلغ ازطرف دوکت شاهنشاهی ایران پیش پرداخت شد. تا سال 1979 تعداد 185 دستگاه تانک به ارتش ایران شاهنشاهی تحویل داده شد. اما به دلیل آشوب های مرتجعین سرخ و سیاه، بقدرت رسیدن  روح الله خمینی با خدعه، دروغ و حیلگری که به کناره گیری محمدرضا پهلوی منجر شد، دوات انگلیس ازدادن مابقی تسلیحات خوداری نمود و پیش‌پرداخت را نیز پس نداد. سه سال بعد، بهنگام جنگ  ایران و عراق تانک های آماده شده با پول ایران، توسط اردن مخفیانه به عراق فرستاده (فروخته) شد و برعلیه ایرانیان بکار رفت. چندی بعد رژیم آخوندی درایران خواستارمابقی بازپرداخت قرارداد انجام نشده گشت، که دولت انگلیس ازاجرای این خواسته سربازمیزد. با مطرح شدن اختلافات حقوقی سال 2008 دراتاق بازرگانی دادگاه بین المللی لاهه، نتیجه بضرر دوات انگلیس تمام شد. بر مبنای اسناد داخلی دولتی که در اختیار روزنامه گاردین است، مشخص شده که در گذشته بین وزارت دفاع و وزارت خارجه انگلیس بر سر موضوع بازپرداخت این پول هنگفت اتفاق نظر وجود نداشت. در حالی که وزارت خارجه انگلیس خواستارپیروی از تصمیمات دادگاه داوری لاهه بوده است، وزارت دفاع انگلیس شدیدا با آن مخالف میکرده. با دخالت جرمی هانت، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، که گفته بود: “اگر نازنین زاغری آزاد شود، فکر می‌کنم پذیرش و تایید بدهی قدیمی نقش مهمی داشته باشد” وسفر بوریس جانسون در دسامبر ۲۰۱۷ به عنوان وزیر امور خارجه انگلیس به تهران گمانه زنی‌ها در این مورد تشدید گردید. در سپتامبر ۲۰۱۹ و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی اشغالگران ایران به تبادل زندانی اشاره کرده و از آزادی نازنین زاغری در ازای پرداخت بدهی بریتانیا به ایران سخن گفته بود. وی مدعی شده بود که پیشنهاد آزادی نازنین زاغری در مقابل پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران برای نخستین بار از سوی فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا مطرح شده واین موضوع پیچ و تاب تازه ای پیدا کرد وشایعات و گمانه زنی ها را افزایش داد. مبنی بر اینکه نازنین زاغری، روزنامه نگار انگلیسی-ایرانی بی بی سی ، زندانی درایران  می تواند به عنوان تراشه چانه زنی مورد استفاده قرار گیرد. گویند که مذاکراتی ازطرف مقامات رژیم آخوندی با مقامات انگلیسی صورت گرفته که در این موقعیت حساس ومتزلزل رژیم به طورغیر مترغبه ای، مقامات انگلیسی این پرونده قدیمی را به نازنین زاغری روزنامه نگار زندانی درجمهوری آخوندی پیوند داده اند. حتی ریچارد راتکلیف ، شوهر نازنین زاغری، از این چرخش ناگهانی تعجب کرده و نسبت به پیشرفت آن  بدبین است. نازنین زاغری در آوریل 2016 هنگامی که قصد داشت پس از دیدار با خانواده به همراه دختر خردسالش کشور را ترک کند، در فرودگاه تهران دستگیر شد. اوبه اتهام جاسوسی به پنج سال زندان محکوم شده است که چهارسال آن طی شده. اینکه دولت بریتانیا ناگهان به این فکر افتاده که این بدهی را به جمهوری اسلامی اشغالگران ایران بپردازد بسیار تعجب انگیز است؟ در واقع دولت انگلستان نباید تسلیم رژیم آخوندهای فاسد درایران شده و بدهی های دهه 1970را که به ملت ایران تعلق دارد به رژیمی ناتوان، تبهگار، تروریست پرور و درحال فروپاشی بپردازد وبماندگاریش کمک کند.  این رژیم مرتجع وجنایتکار در ایران و در جهان اعتبار و مشروعیتی ندارد و باید سرنگون شود تا ظلم، ستم و سرکوب ملت ایران خاتمه یابد. درواقع صد ها میلیون پوند مذکورمتعلق به مردم ایران است، که باید در راه برکناری این رژیم شرور، خطرناک وانسان ستیز هزینه شود. این پولها نباید به رژیم سرکوبگر وتروریست پروراسلامی تحویل داده شود. ما مخالفین برونمرز رژیم تبهکار آخوندی به انجام این توافق ناپاک وخائنانه شدیدا اعتراض کرده از مقامات انگلیسی میخواهیم که از حمایت و یاری رسانی به رژیم تبهکار آخوندی قویا خوداری نماید و ازپشتیبانی ملت دربند ایران دریغ ننماید.    

 دکتر بهرام آبار، 28 سپتامبر 2020.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious