در کشور استبدادی و آخوند زده ایران، 41 سال است که وارثان خمینی فتنه گر، اوضاعی همچون قرون وسطائی اروپا ایجاد نموده اند.

شهروندان ایرانی از فشار اجتماعی ومعیشتی، فقر، فلاکت، زندان، شکنجه و بی کاری در این رژیم بیکفایت اسلامی به ستوه آمده اند.

رژیم تبهکار فقاهتی، درچهل سال گذشته هرچند زمانی برای ادامه تبهکاریهایش، یک سیاه بازی آخوندی بنام انتخابات مجلس یا انتخابات رئیس جمهور راه انداخته، با وعده های پوچ و هیاهوی بسیار به بیعت گیری ازمردم روی آورده است.

عناصرسازشکار و فرصت جو (اصلاحگران رژیم ) انتخابات مهندسی شده (تقلبی) جمهوری اسلامی را با نوشته های بی سروته، انواع دروغ پردازیها و خدعه های عوام فریبانه،  به سود مردم و آینده ساز معرفی میکنند.

سران جنایتکار رژیم هم میگویند فقط خواستار، بودن مردم در مراکز رای گیری اند و رای آنها مهم نیست (زیرا جعبه های آراء تقلبی از پیش تهیه شده اند).

ساده اندیشانی که خدعه و فریبکاری این شیادان حرفه ای را میپذیرند، درسیاه بازی انتخاباتی شریک میشوند، میباید به بی نتیجه بودن بهبود اوضاع کشور، حتی درافزایش معضلات آن، به ماهیت تبهکارانه سران رژیم پس از40 سال انتخابات تقلبی پی برده باشند.

رای دادن های مکرر به رژیم وضعیت ناهنجار اقتصادی را بهبود نبخشیده  و  از دزدیها، زورگوئی ها، خشونتها و شدت جنایات رژیم استبدادی نکاسته است. درصورتیکه انتخابات تقلبی، درمحافل بین المللی اعتبار ومشروعیت برای رژیم آخوندی جمهوری اسلامی مهیا کرده است.

مجامع جهانی در این باورند که نمایندگان مجلس، رؤئسای جمهور و دیگر دست اندر کاران رژیم فقاهتی با انتخاب مردم برگزیده میشوند! در عینحال سیاه بازی انتخاباتی رژیم و تبلیغات نا درستش ایجاد توهم در ذهن مردم بیچاره وستمدیده درونمرز میکند که آنها میتوانند برای سبک ترشدن بارسنگین روزگارشان، دربرکناری و تغییر حاکمان بی لیاقت و دزد رژیم مؤثر بوده گشایشی در کارهای اداره کشورب وجود آورند.

در حالیکه هیچکدام از حاکمان بی کفایت حکومت فاسد و‏ ناتوان اسلامی هرگز کوچکترین گامی دربهبودی اوضاع کشور ایران برنداشته ونخواهد برداشت.

مردم ایران میدانند؛ با کشتار و سرکوب مردم معترض و بیگناه در دیماه 98 و سرنگون کردن عمدی هواپیمای مسافری اوکراینی با دو موشک سپاه، که به مرگ فجیع 176 مسافر بیگناه منجر شد، شک وشبهه ای درماهیت جنایتکارانه رژیم آخوندی باقی نمانده است.

علی خامنه ای اخیرا برای عوامفریبی یادی از ایران کرده و گفته “ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید اما اگر ایران را دوست دارد، باید بپای صندوق رأی بیاید” و “حضور درانتخابات نشانه پشتوانه مردمی از نظام بوده، برای نظام امنیت ایجاد می کند”. بله امنیت برای او که نگران فروپاشی نظام و ایدئولوژی مخربش میباشد که با نام ایران فریبکاری میکند! بدیهیست که اکثریت ملت ایران پس از اینهمه بی عدالتی، فقر، فساد، کشتاروجنایت، انتخابات تقلبی رژیمی را که دشمن آنهاست وبرای بیعت گیری برپا میکند تحریم خواهند کرد.

 حزب سکولار دمکران ایران خامنه ای وتدارکچیش حسن روحانی را مسببین اصلی این جنایت های رژیمی میداند که بفائش به انتخاباتی تقلبی گره خورده و برای خاتمه دادن به این تبهکاریها، درعین تحریم انتخابات تقلبی حکومت اسلامی، برکناری وحذف کلیت وموجودیتش را خواستار است. مردم ایران، مهم‌ترین دشمن خویش را شناخته‌اند. خامنه ای و رژیمش نیز روبروی بزرگترین دشمن خویش ایستاده اند و سرسختانه مقاومت میکنند. براندازی رژیم اشغالگران ایران، محاکمه این جنایتکاران وانتقال قدرت به ملت آزادیخواه ایران برای ایجاد حکومتی پارلمانی مردمی بدون دخالت دین و مذهب، جوابگوی خواسته های ملت بزرگ ایران بوده، بازگرداننده اعتبار و ارزش بین المللی به ایرانیان خواهد بود. 

دکتر بهرام آبار،

6. فوریه 2020 مطابق با 16 بهمن 1398

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious