ایران جنگ

روزگاری ایران ما کشوری خوش نام و محبوب بود، با اکثر کشورهای جهان روابطش محترمانه، دوستانه ومهرآمیزبود. اما با آمدن خمینی وبرپائی خلافت مذهبی، ارازل و اوباش به مقام و منصب رسیدند. سیاستی نادرست، خشن، توسعه طلبانه، تحریک آمیزو خسمانه با اکثر کشورها بویژه همسایگان رابطه ها را بسردی گرداند، حتی دشمنانه کرد. نتیجه آن حمله قوای نظامی عراق به کشورمان بود که صدمات کلان در پی داشت اما موجب محکم شدن پایه های لرزان جمهوری اسلامی اشغالگر ایران گشت. نظام اسلامی با گذشت زمان عاقل نشد و از سیاستهای توسعه طلبانه، تحریک آمیز، خسمانه و بحران سازی در منطقه دست بردار نبود و نیست.

بطوریکه کارشناسان منطقه پیشبینی میکنند؛ تنش های روز افزون جمهوری اسلامی اشغالگر ایران و عربستان سعودی موجب آغاز جنگی میان این دو کشور خواهد شد. فرصت طلبی و خودبزرگ بینی حاکمان هر دو کشور، انگیزه ای برای مخاصمه، جنگ و جدال میباشد. روابط کشورها را میتوان درمحدوده منافعشان سنجید. منافع مشترک نامتوازن، گردن کشی و سوءتفاهم ها در روابط فیمابین، پیش داوریها و اظهارات نادرست و تحریک آمیز موجب سردی و روابط خسمانه میگردد. گرچه با مذاکره وتفاهم میتوان با مسالمت مسائل را بررسی و برطرف کرد، اما فرصت طلبی، خودبزرگ بینی و قدرت خواهی سدیست برای مذاکره و انگیزه ای برای جنگ و جدال های فاجعه آفرین. در این زمینه بسیاری باور دارند که حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید و سیاست های بلند پروازانه و نسنجیده او این نوع عدم تفاهم و در نهایت جنگها را اجتناب نا پذیرکرده است.

حمایت آمریکا وفروش صدها میلیارد دلار اسلحه به عربستان سعودی قطعا این کشور را تشویق می کند که اندیشه حمله به ایرانرا داشته باشد. بویژه اینکه طرح ممنوعیت فروش سلاح های پیشرفته و ممنوعه به عربستان سعودی اخیرا درکنگره ایالات متحده تصویب نشد. ضمنا چندی پیش پادشاه عربستان محمد بن نایف ولیعهد این کشور را برکنار و محمد بن سلمان 31 ساله، پسرجنگ طلب و بی تجربه اشرا به عنوان ولیعهد جدید انتخاب کرد. طبق حکم پادشاه عربستان، پسرجنگ طلبش علاوه بر ولیعهدی و معاونت نخست‌وزیری، همچنان وزارت دفاع را هم بعهده دارد. در این میان محمد بن سلمان ولیعهدعربستان سعودی هرگونه امکانی برای گفتگو با جمهوری اسلامی اشغالگرایران را رد کرد و گفت است جنگ را به ایران خواهد برد. این اولین بار در تاریخ عربستان است که سلطنت از پدر به پسر منتقل میشود، از زمان تأسیس پادشاهی آل سعود، سلطنت همیشه از برادر به برادر منتقل میشد که افرادی کهنسال و با تجربه بودند. یک خبرگزاری تحلیلی به اقدام نظامی عربستان سعودی در یمن اشاره کرده ومینویسد؛ ریاض در حال اجرای طرح‌های واشنگتن است، اما در صورت رویارویی نظامی با ایران، قطعا پیروز نخواهد شد. به عقیده کارشناسان؛ جنگ دریمن نشان داده که عربستان بدون حمایت نظامی آمریکا درخاورمیانه نقش تأثیرگذاری نمیتواند داشته باشد. ازطرفی پادشاه عربستان مخالفتش را با بودن پاسداران ایران درعراق، سوریه و لیبی با تمام قوا اعلام کرده، به همین دلیل همکاری نظامی-سیاسیی را با ترکیه، پاکستان، قطر و مصرگسترش میدهد.

عرب های سنی به ریاست عربستان سعودی با کمک دونالد ترامپ ازائتلاف کشورهای مغرب، مصر، سودان، امارات عربی متحده، قطر، کویت، اردن ، ترکیه و پاکستان برخوردارشده است. در واقع کوشش عربستان سعودی برای شکستن نفوذ جمهوری اسلامی شیعه در منطقه درحال شکل گرفتن است. خطرجنگ بشدت واقعیست و برای ایران عواقب پرخطری خواهد داشت. گرچه سعودی ها نیروی زمینی کافی ندارند اما مصری ها همراه آنها خواهند بود و حمایت ارتش پاکستانراهم خواهند داشت. مصردارای ارتشی چهار برابر ارتش عربستان و بسیار نیرومند است. همه این کشورهای ذکر شده به جمهوری اسلامی اشغالگرایران به دید تهدید می نگرند ومی بینند، آمریکا کاری برای حل مشکلی بنام جمهوری اسلامی نمیکند ونخواهد کرد. به همین علت است که این کشورها خودشان در این زمینه اقدام کردند ودر صدد تجزیه ایرانند. مدتهاست که کشورهای همسایه با حمایت از خائنینی بعنوان مدعیان حقوق اقوام ایرانی، در استانهای مرزی مانند خوزستان، بلوچستان، کردستان و آذربایجان، تجزیه طلبی را در دستور کارشان قرار داده و شدیدا فعالیت میکنند. در این میان عربستان سعودی همه کشورهای سنی مذهب را با کمک های مالی برعلیه جمهوری اسلامی شیعه اشغالگر ایران همراه با خود کرده. این کشورها در برابرسیاست خسمانه، تحریک آمیزوتوسعه طلبانه جمهوری اسلامی صف آرائی میکنند.

هفته گذشته سفیر عربستان سعودی در گفتگو با ولف بلیتزر مجری سی ان ان در واشنگتن، برای مقابله با ایران احتمال تولید بمب هسته ای در داخل عربستان سعودی را نفی نکرد. این تهدید بسیار جدیست زیرا از قراری سعودی ها تولید تکه هائی از بمب اتمی را در اختیار دارند و می توانند آنرا بکمک پاکستان تکمیل کنند. بهرحال منطقه خاور میانه در حال نزدیک شدن به یک جنگ تمام عیاراست. البته ارتش سعودی ها نسبتا ضعیف است وبرای جبران این ضعف میخواهد هسته ای بشود. این کاررا مخفیانه انجام میدهد. عربستان سعودی از توافق هسته ای غرب با جمهوری اسلامی اشغالگرایران بسیارنا خشنود است. زیرا با این بهانه میتوانست علنا به تولید بمب هسته ای بپردازد.

درشرایط کنونی روسیه به بازیگربزرگ امنیتی خاورمیانه تبدیل شده است واز جمهوری اسلامی اشغالگر ایران شدیدا حمایت میکند. خامنه ای هم نمیخواهد به حوزه نفوذ مسکو آسیب یا خدشه ای وارد شود. درحقیقت، خامنه ای میخواهد برای حفظ ولایت فقیه بیشترین استفاده را از شریک امنیتیش ببرد. روسیه هم امیدوار است آرزوی دیرینه اش که دستیابی به آبهای گرم بود جامه عمل بپوشد. این درحالیست که درمنطقه محورهمکاری با روسیه درحال گسترش است و خامنه ای به پشتنیبانی روسیه امیدوارمیباشد. در هر حال جنگ با عربستان سعودی و ویران شدن هردو کشور، بویژه ویرانی صنایع نفت و گازموجب آن میشود، که درآن صورت آمریکا و روسیه؛ هر دو تولید کننده نفت و گازوفروشنده جنگ افزارند برنده دوجانبه اقتصادی و سیاسی خواهند بود. بازنده جنگ ایران، عربستان و کشورهای کرانه خلیج فارس خواهند بود وعواقب این شکست عمومی غیر قابل پیشبینی میباشد.

احتمالا افزایش نا محدود قیمت نفت و گازاقتصاد اروپا و کشور های چین،ژاپن و هند را به رکود برده و در نتیجه آن اقتصاد جهانی بشدت متزلزل خواهد شد. برای پیشگیری از این فاجعه، حکومت تبهکار آخوندی اشغالگر ایران باید برود. تا زمانیکه این نظام آخوندی و تبهکار بر ایران حکومت میکند، امنیت، آرامش و رفاه مردم معنائی ندارد. ترور، سرکوب، زندان، خفقان، اعدام جنگ وبیخانمانی برای ملت ایران ادامه خواهد داشت. سرکوب مردم، ترور، ماجراجوئی و آتش افروزی درکشورهای منطقه توسط سپاه پاسداران ادامه خواهند داشت.

آرمانهای شیطانی وتمامیت خواه ومخرب حاکمان حکومت اسلامی پایان پذیر نیست. آنها از نابودی ایران وایرانیان باکی ندارند و از آن بعنوان ابزار برای رسیدن به خلافت جهانی سوء استفاده میکنند. درایران امروز، جنایتکاران مرتجع بر مسند قدرت، داوری ودادگستری تکیه زده و از هیچ قانونی تبعیت نمیکنند و به هیچ کس جواب نمیدهند! شایسته ترین جوانان ما را زندان وشکنجه میکنند، خون آنها را میریزند و جانشان را میگیرند. هیچ مرجعی نیست که جلودارشان شودد و رفتارانسان ستیز، غیرقانونی و خشونت آمیز دستگاه های فشار وسرکوب را نفی بکند. آنها برای فعالین سیاسی، اجتماعی، دگرباشان و اقلیت های مذهبی و قومی، ارزشی نمیبینند، آنها را دستگیر کرده و در شرایط بسیار دشواری در زندان ها و بازداشتگاه هایشان شکنجه میکنند. این نظام باید برکنار شود و کلیت آن باید نابود گردد. همزمان حاکمیت مردمی و رژیمی خدمتگزار ملت ایران میباید برپا گردد.

پاینده ایران و ایرانیان

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious