خمینی و ماترک او برای ایرانیان

سلامی

بعد ازبازگشت خمینی به ایران وبقدرت رسیدنش، هدف او درایران، بازگشتی به ۱۴۰۰ سال پیش به زمان صدر اسلام بود.

برپائی حکومت اسلامی (جمهوری اسلامی) ولایت فقیه، نظامی بنام دین و مذهب را با مکر وحیله بر کشور ومردم ما تحمیل کرد.

با اعدام های گروهی سران کشور و منقدین ومخالفین جوی از ترس و وحشت ایجاد نمود.

امنیت، آرامش و رفاه جای خود را به سرکوب، زندان، واعدام، خفقان داد.

همزمان اسلام سیاسی وتخم تروریسم را هم درمنطقه کاشت. سپاه پاسداران در کنار سرکوب مردم به ماجراجوئی و آتش افروزی درکشورهای منطقه پرداخت.

امروز کشور های عراق، سوریه، افغانستان، یمن، پاکستان، از کشمکش، نا امنی، جنگ و ویرانی درسپهری از اسارت وحقارت، فقروفساد غوطه ورند. حتی شیخ نشینهای کناره جنوبی خلیج فارس و عربستان هم از ماجراجوئی و آتش افروزی سپاه قدس در امان نیستند.

این حکومت تبهکاروارثان خمینی، با تزویر و فریبکاری، عقل و هوش مردم را ربوده، واقعیت ها را به آنان وارونه جلوه میدهد.

درضدیت با فرهنگ، آداب و رسوم ایرانی به تباهی میهن ما کمر بسته، با سرکوب، زندان، واعدام، هرگونه اعتراض را خفه کرده، باسانسور، فیلترینگ وعوام فریبی، پنهانکاری و تقیه، جلوی آگاهی ملت را گرفته.

ایران در وضعیتی وخیم قرار دارد ، اعتبار، حیثیت جهانی, رفاه، آسایش، امنیت، اموردرمانی، سلامت محیط زیست وآزادیهای فردی واجتماعی ازدست رفته و نابود شده. ثروت های ملی غارت و چپاول شده.

از اینرو، این حکومت تبهکارو مردم ستیز باید برکنار شود و یک نظام مردمی و پیشرو، درعین برقراری آزادی وسکولاردمکراسی در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر و به اعتبار رای اکثریت مردم ایران برای تعین نوع حکومت آینده ایران میباید پایه گذاری شود.

دکتر بهرام آبار، ۱۲\۱۰\۲۰۱۵

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious

درباره admin